Price 0,72 €/TK

Customer price 0,65 €/TK
Product code 108541
Delivery time 5-15 tööpäeva 

Silikaattellised sobivad hästi kasutamiseks täiendavat viimistlust mittevajavate puhasvuukseinte, müüride, kandev- ja vaheseinte ladumiseks ning korstnapitsis välisvooderdusena. Kestva kivivoodri eeltingimuseks on kvaliteetse toote ja müürimördi kasutamine ning korrektsete müüritööde teostamine.

Silikaattellis on:

  • tugev
  • soojust akumuleeriv
  • sisekliimat stabiliseeriv
  • helipidav
  • mittepõlev (tulekindlusklass A1)
  • hingav
  • keskkonnasõbralik

Silikaattellis on ideaalne ehitusmaterjal Eesti oludes. Nii omaduste kui ka väljanägemise poolest on tellist fassaadimaterjalina soodsaim kasutada puhasvuukmüüritisena, nii et tellised on nähtavad oma algupärasel kujul – tulemusena saadakse kergelt hallika tooniga valge sein. Silikaadist telliskivi on pikaealine ja vastupidav ehitusmaterjal.

Eestis on levinud pealpool katust asuva korstnaosa ehk korstnapitsi välisvoodri ladumine silikaattellisest, kuna see on ilmastiku mõjutustele vastupidavam, kui põletatud savitellis. Kvaliteetse ja kestva tulemuse saavutamiseks konsulteerige pädevust omavate kütteseadmete paigaldajatega, pottseppadega, ehitajatega, korstnate ja ahjude projekteerijatega ning järgige kehtivaid ehitusnorme ja standardeid. Korralik ja hooldatud korsten suurendab tuleohutust.

Silikaatkivi ei sobi aga kasutamiseks korstna suitsulõõri ehitusmaterjalina ning ei tohiks kokku puutuda suitsugaasidega (vastavalt standarditele EVS-EN 771-2:2011 ja EVS 812-3:2007). Seepärast soovitatakse kasutada silikaatkivi korstnapitsis ainult välisvooderdusena, millel on võimaluse korral tuulutusvahe (isoleeritus) korstna siseseina ehitusmaterjaliga.

Ühel alusel 420 tk, kokku 1630 kg.