C- väikese poomkandiga puitmaterjal, esineb “musta oksa” ja vähest värvimuutust. Kvaliteedi alusel liigitatakse kuuse ja männi saematerjal klassideks A, B, C ja D. Kõrgeim kvaliteediklass on A. Üldjuhul sorteeritakse saematerjale kombineeritud kvaliteediga nt. ABC, milles esineb nii A, B kui ka C kvaliteediklassiga saematerjale. Eri kvaliteediklasside osatähtsus toodangus erineb geograafiliselt ja ka saeveskiti.