Töökaitsevahendid ja ohutustooted on vahendid, mis muudavad töökeskkonna turvalisemaks. Töökaitsevahendid tuleb valida töö iseloomust sõltuvalt ning need ei tohi takistada töötaja liikumist, kehaasendit ega taju.

Näiteks hingamisteede kaitsevahendid peavad kaitsma kahjustuse eest, mida põhjustavad sissehingatavas õhus leiduvad tolm, aurud, gaasid, hapnikupuudus. Ühekordseks kasutuseks mõeldud respiraatorid ei ole piisavalt efektiivsed toksiliste ainete puhul. Kaitsevõime poolest on kõige paremad isoleerivad maskid.