E-tellimiskeskkonna kasutustingimused

1. Üldine
1.1. Käeolevad Puumarketi e-tellimiskeskkonna tingimused kehtivad kõikidele klientidele, kes kasutavad Puumarketi  veebikeskkonda (www.puumarket.ee) ehituskaupade tellimuse vormistamiseks.
1.2. E-tellimiskeskkonna kasutamisel kinnitab klient, et on vähemalt 18-aastane füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja ning on antud tingimustega tutvunud, nõustub nendega ja peab nendest kinni. Tingimustes mitte sätestatud osas lähtuvad Puumarket ja ostja õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
1.3. Puumarketil on õigus käesolevaid tingimusi muuta, teavitades sellest ostjaid oma kodulehel. Mistahes muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.
1.4. Puumarket jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist järgmistel juhtudel:
1.4.1. toote hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu süsteemis;
1.4.2. tellitud kaup on laost otsa saanud;
1.4.3. klient ei vasta käesolevate kasutustingimuste nõuetele.
1.5. Puumarket säilitab ostuarved.
1.6. Puumarket edastab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse, mida  ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.

2. Hinnad, tellimuse esitamine ja tasumine
2.1. Hinnad Puumarketi kauplustes ja e-tellimskeskkonnas võivad erineda. Puumarket jätab endale õiguse hindu muuta.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.3. Tellimuse esitamiseks:
2.3.1. lisage soovitud tooted tellimuskorvi ning valige sobiv Puumarketi kauplus, kust soovite kauba hankida;
2.3.2. vajutage ostukorvis lingile „Vormista ostˮ;
2.3.3. täitke nõutud andmeväljad ja vajutage lingile „Esita tellimus“. Seejärel kuvatakse ekraanile kinnitus tellimuse edastamise kohta Puumarketile.
2.4. Puumarketi e-tellimiskeskkonda on võimalik kasutada nii registreerimata kasutajana, kui ka registreeritud kasutajana.
2.5. Hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist võtab Puumarket kliendiga ühendust, edastades kliendile pakkumise/ettemaksuarve koos tellimuse ajalise täitmise infoga.
2.6. Puumarket soovitab enne kaupade eest tasumist kontrollida tellimuses esitatud andmete õigsust.
2.7. Tellimus loetakse lõplikult esitatuks pärast kaupade eest tasumist.

3. Kaupade kättesaamine
3.1. E-tellimiskeskkonnast tellitud kaubad saab kätte tellimuses märgitud Puumarketi kauplusest tellimuse kinnitusel märgitud ajal.
3.2. Puumarket ei toimeta e-tellimiskeskkonnast tellitud kaupu kätte posti teel.
3.3. Tellitud kaupade kättesaamiseks peab ostja esitama kassas tellimuse numbri.
3.4. Ostja poolt tellitud kaupadele palume kauplusesse järele tulla 7 päeva jooksul alates punktis 2.5 märgitud ajast.

4. Tellimuse tühistamine ja muutmine
4.1. Ostjal ei ole õigust peale toodete eest tasumist ning enne toodete kättesaamist oma tellimust muuta või tühistada. Selleks palume ostjal võtta ühendust tellimuse kinnituse või pakkumise koostanud Puumarketi töötajaga või Puumarketi klienditeenindusega e-posti teel klienditugi@puumarket.ee

5. Müügitehingust taganemine, kauba tagastamine ning pretensioonide esitamine
5.1. Kliendil on õigus taganeda e-tellimiskeskkonnas vormistatud tellimusest.
5.2. Tellimusest taganemiseks ja/või kauba tagastamiseks palume ostjal võtta ühendust teda teenindanud Puumarketi töötajaga või Puumarketi klienditoega.
5.3. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb katta ostjal.
5.4. Kliendil on e-tellimiskeskkonnast tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda asja olemuse, omaduste ja toimimisega.
5.5. Puumarket ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase kasutamise, ladustamise, hoidmise või paigaldamise tõttu. Samuti ei vastuta Puumarket kauba väärkasutamisest tekkinud muude kahjude eest ning kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
5.6. Tagastatud kaup peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ning kasutamata.
5.7. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubaga koos on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
5.8. Kui tagastatav kaup ja/või selle pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Puumarketil õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluvast summast. Tasaarveldamine kajastatakse Puumarketi poolt väljastatud kreeditarvel.
5.9. Klient ei saa tagastada ja talle ei kompenseerita:
5.9.1. tooteid, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
5.9.2. juba osutatud teenuseid (järkamine, transport jne.);
5.9.3. tooteid, mis on on valmistatud spetsiaalselt kliendi isiklikke vajadusi arvestades või ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt;
5.9.4. Kaubal puuduse ilmnemisel palume teavitada sellest Puumarketit ning lõpetada koheselt kauba kasutamine. Toodete puudustega seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressile klienditugi@puumarket.ee. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ning ostjaga  võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

6. Isikuandmete kaitse
6.1. E-tellimiskeskkonna kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Puumarket AS, registrikood 10363212, aadress Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, e-post: klienditugi@puumarket.ee.
6.2. Klientide isikuandmete kaitsmine on Puumarketile tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis on seotud isikuandmete kaitsega.
6.3. Käesolevate e-tellimiskeskkonna kasutustingimustega nõustudes annab ostja Puumarketile nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks. Puumarket töötleb ostjate isikuandmeid  üksnes ulatuses, mis on vajalik ostja teenindamiseks ning esitatud tellimuse täitmiseks.
6.4. Puumarket edastab ostjale otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui ostja on andnud selleks nõusoleku.

7. Intellektuaalne omand
7.1. Puumarketi veebilehe sisu kuulub Puumarketile ja Puumarketi koostööpartneritele ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.
7.2. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
7.3. Puumarketi e-tellimiskeskkonna sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt on keelatud ilma Puumarketi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Samuti on ilma Puumarketi loata keelatud Puumarketi logo ning sellega seonduvate graafiliste kujutiste kasutamine.
7.4. Puumarketi veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Puumarketile. Puumarket ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.