Фильтрация

Cтроганный брус

Höövelprusse kasutatakse ehituses, kus on oluline nii täpsus kui ka väljanägemine. Eesti projekteerimisnormide järgi peab puitkarkasside projekteerimisel ja ehitamisel kasutama tugevussorteeritud puitu.

Древесина и строительные материалы
Сверху