Kividest


Kivimaja on peetud alati väärikaks ja ihaldatud valikuks oma kodu rajamisel. Kivimaja massiivsus ja tugevus annab justkui täiendava turvatunde ning laseb tunda ennast kodus hästi. Lisaks eeldavad omanikud majast ka aastaid heana püsivat välimust.

Arhitektuuris on hoone fassaad projekteerimise seisukohast väga oluline, kuivõrd see kujundab hoone üldmulje

Fassaad on maja visiitkaart, mille järgi antakse ehitisele hinnang. Kuid lisaks ilule on fassaadi peamiseks ülesandeks kaitsta seinakonstruktsioone väliste tingimuste eest. Erinevad ilmastikuolud ja ennekõike kiire ilmastiku vaheldumine annab fassaadidele suure koormuse.

Silikaatkivid, keraamilised tellised, paekivi ja muud võimalikud kivifassaadid lubavad suuresti hooldusvaba pinnakatet. Ideaalis ei ole vaja pikka aega teha muud, kui vajadusel mõnevõrra pindasid puhastada.

Sillutis aias on ühtaegu nii ilus kui ka praktiline

Pealegi on betoonist sillutiskivid ja plaadid hõlpsasti paigaldatavad ning neid on saada paljudes mõõtudes ja värvitoonides. Tänavakividega on hea võimalus eristuda ja kujundada oma keskkonda erilisemaks.

Betoonist sillutuskividest laotud teed ja platsid on kaunid ning vastupidavad. Sillutist on lihtne puhastada ning ta on vastupidav ilmastikule, mehaanilistele vigastustele ja olmekemikaalidele.

Plokke kasutatakse nii kande- kui ka mittekandvates seintes ning välis- ja siseseintes

See kehtib kuni kolmekorruseliste hoonete korral. Kõrgemate majade ehitamisel ei sobi need plokid ainult kandvate välisseinte ladumiseks – survetugevust jääb väheks.

Täisplokid sobivad kõigi müüritise tüüpide (vundamendisoklite, kandeseinte, tugimüüride jne) vooderdamiseks koos või ilma vastavate lisatingimustega (soojustus, hüdroisolatsioon, fassaadi ankurdus jne). Nad annavad võimaluse laduda nägusaid fassaade, aedasid ja muid kujunduselemente nii sise- kui välistingimustes.

Õõnesplokke saab kasutada hoonete vundamentide, kande-ja vaheseinte, müratõkete ja tulekindlate seinte ladumiseks. Seina maksimaalse võimaliku kõrguse määravad teda toetavad ja siduvad struktuurid.


Lisainfo: