Liimpuittalad


Kuna suuremate ehitiste laetalasid on väga harva võimalik teha ühest palgist või prussist, tekkis vajadus tehniliste puittoodete väljatöötamiseks. Sageli on sellised tooted mõeldud erikasutuseks, kus nendele esitatavad kvaliteedinõuded ei pruugi olla tavapärased. Näiteks esitatakse erinõudmisi nende materjalide tugevusele, kestvusele, mõõtmetele jne.

Liimpuittalad on välja arendatud kasutamiseks kandekonstruktsioonides

Liimpuittalad on välja arendatud kasutamiseks kandekonstruktsioonides. Talade saamiseks liimitakse kokku vähemalt nelja massiivse puitlamelli (saematerjalitüki) lapped selliselt, et kõikide lamellide süü suund ühtib liimpuidu pikitelje suunaga. Kasutatav saematerjal peab üldjuhul olema tugevussorteeritud ning pindmisteks kihtideks seatakse oma tugevusomaduste poolest parimad saematerjalitükid (lamellid). Valides ning paigutades lamellid õigesti, on võimalik mõjutada liimpuidu omadusi soovitud suunas.

Liimpuitu tehakse põhiliselt kuusest või männist

Liimimiseks kasutatakse üldiselt veekindlaid resortsiinliime. Siseruumides tarvitamiseks ka melamiinliime. Lamell- ja spoonliimpuidu eeliseks võrreldes saematerjaliga on lisaks suuremale tugevusele ka ristlõike suurem elastsus ja väiksemad temperatuuri-niiskuse deformatsioonid. Liimpuit peab hästi vastu tulele. Sõlmedes kasutatav teras peidetakse tavaliselt puidu sisse.

Lamellid võivad koosneda sõrmjätkatud osadest, mis võimaldab toota praktiliselt piiramatu pikkusega liimpuitu. Lamellide moodustamine sõrmjätkamise abil võimaldab välja lõigata ka kõik kvaliteeti või tugevust vähendavad kohad. On võimalik valmistada näiteks kaare- või poolringi kujulist liimpuitu, painutades seda liimimisega üheaegselt ning andes tootele sellega sobiva kuju. Painutatud liimpuidu kasutamine võimaldab luua arhitektuuriliselt silmapaistvaid ehitisi.

Liimpuit on inimsõbralik, nägus ning hubane

Liimpuit on ka pikaldase tulepüsivusega ja kerge omakaaluga ning seda on lihtne paigaldada. Talad on tugevamad ja vastupidavamad kui tavaline puitpruss, lisaks need ei pragune ega kuiva lõhki. Talade puhul pole kartust, et keskkond (vihm, tuul, külm, soe) neid mõjutaks ning need ei muuda ka kuivades oma kuju ega lähe n.ö. “paindesse”. Lisaks on võimalik valmistada ülipikki (rohkem kui 6m) talasid.

Kus liimpuitu kasutatakse?

Laialdaselt kasutatakse liimpuidust kandekonstruktsioone suurte avadega hoonete katusekonstruktsioonide, seinakarkasside ning sildade ehituses. Näiteks spordisaalid, ujulad, lao-, tööstus- ja põllumajandushooned jms.