ISOVER Vario veeauru- ja õhutiheduse süsteem


Tänu Vario süsteemi lahendustele on võimalik saavutada väga auru- ja õhutihedaid konstruktsioone. Loe ka artiklit, miks on hoone õhutihedus oluline. Isover Vario aurutõkkesüsteem on ruumide õhutihedamaks ja niiskuskindlamaks muutmise terviklik süsteem.

Hea õhutiheduse ja niiskuskindluse saavutamiseks tuleb Vario aurutõkkesüsteemiga tagada katkematu kiht. Vario membraane täiendab terve toodete sortiment, mida kasutatakse liitekohtade ning ümbritsevate konstruktsiooniosade siduvuse tagamiseks.

Milliseid tooteid kasutada?

Isover Vario sortimendi komplekteerimisel on lähtutud kõikide üksikute osade omavahelisest sobivusest. Lihtsamate lahenduste puhul piisab õhutiheda kihi ehitamiseks vaid kolmest tootest: näiteks Vario aurutõkkemembraan. Vario MultiTape SL ning Vario DF. Täiendavate toodetega saab kindlamini ning kiiremini tagada kvaliteetset lõpptulemust. Korralik õhu- ja veeaurutihedus on energiatõhusa konstruktsiooni aluseks.

Materjalid: