Segud


Kvaliteetne ehitus saab alguse professionaalsetest ehitussegudest, mida on nii välis- kui sisetingimustesse, erineva kihi, paksuse ja veetarbega. Ning ehitada saab ka külmal ajal. Tagasihoidlikud miinuskraadid töötamist ei takista, kuid temperatuuri langemisel alla +5ºC tuleb kasutada spetsiaalseid külmalisanditega segusid. Talvistes segudes on külmalisandid, mis tagavad liimi kivistumise ka madalamatel temperatuuridel. Puumarketi valikust leiab kõik vajalikud segud: betooni- või krohvisegud, müürisegud, vuugitäited, liimisegud ning palju muud.

Lähemalt betoonsegudest

Betoonsegud võib liigitada kasutusotstarbe järgi. Näiteks: normaalbetoon  (vundamendid, taldmikud, vahelaed), eribetoon (sulfaadikindel, isetihenev, veekindel, külmumiskindel), muudetud tardumisajaga betoon (aeglustatud kivinemine, kiirendatud kivinemine), põrandabetoon (metallkiuga ja/või sünteetilise kiuga), äärekivi betoon.

Tavalise betooni peentäitematerjaliks kasutatakse liiva, jämetäitematerjaliks on kruus või killustik. Peenbetooni kasutatakse eelkõige remonditöödes ja ka valutööde tegemiseks. Jämebetooni kasutatakse üldisteks betoneerimistöödeks. Tavabetoon leiab kasutust kõikjal, nii suurehitiste kui eramute rajamisel.

Jootebetooni kasutatakse erinevate probleemsete täitevalude tegemiseks ja seda ka väga keerulistes ilmastikutingimustes olevates konstruktsioonides. Samuti kuna jootebetoonid on väga kõrge tugevusklassiga, saab nendega paigaldada erinevaid seadmeid, monolitiseerida konstruktsioonielemente jne.

Remontbetoon on mõeldud erinevate betoonpindade tasandamiseks, aukude täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel sise- ja välistingimustes, nt. soklid, sise- ja väli betoontrepid jne.

Ilmastikukindla betooni all mõeldakse sellist betooni, millel on hea vastupidavus külmumis- ja sulamistsüklite mõjule ning vastupidavus muudele väliskeskkonna mõjudele, nagu näiteks betooni karboniseerumine. Tüüpilised kasutuskohad on terrassid, rõdud, tänava või sõidutee äärsed soklid, välibasseinid, merevee ja muude kloriididega kokku puutuvad betoonkonstruktsioonid.

Erinevad müürisegud

Müürisegu on ette nähtud kergkruus -, kergbetoon- ja betoonplokkide ning tellistest (nii põletatud kui silikaat) müüride ladumiseks sise- ja välitingimustes. Samuti sobib segu välitingimustes korstnate ja kaminate ladumiseks. Eraldi on olemas talvised müürisegud, mida samas ei tohiks kasutada fassaadikivide ladumisel, kus on oluline visuaalne väljanägemine, kuivõrd segu kivinemise käigus võib müüritise segust müüripinnale tulla soolasid, mis muudab müüri pealispinna valgeks.

Weber pakub lisaks ka värvilist müürisegu, mis on ette nähtud põletatud ja silikaattellistest fassaadide, siseseinte, kamina voodrite ja katusest välja ulatuvate korstnaosade ladumiseks, kui soovitakse saada kivide värvusele sobiva tooniga vuuke.

Silikaadi tootevalikus on eraldi müürimört, mis seob kivid müüritiseks. Kandeseintes on mördikihi põhiülesandeks ülevalt tuleva koormuse edasikandmine alumisele kivireale. Koormuste maksimaalseks edasikandmiseks peavad vuugid olema hästi täidetud ja mört peab saavutama kividega väga hea nakke. See tagab ka müüritise hea helikindluse.

Plaatimissegudest

Plaatimissegusid on nii tavaoludesse kui ka veetõkkesüsteemidele ning on ette nähtud keraamiliste, klinker- ja mosaiikplaatide paigaldamiseks põrandatele ja seintele. Millistesse tingimustesse (sisse või välja) konkreetne toode sobib, on kirjas nii tootepakendil ning ka Puumarketi kodulehel tooteinfona.

Millised põrandasegud on olemas?

Põrandate puhul märkab tavaliselt ainult kõige pealmist kihti, olgu selleks siis parkett, laudis, PVC vms. Sellele, mis viimastluskihist allapoole jääb, tihtipeale tähelepanud ei pöörata. Arvatakse, et kõige tavalisema betooniga saab kõik tööd tehtud.

Põrandasegud võib jagada nelja gruppi:

  • Käsitasandussegu. Need segud on mõeldud käsitsi kasutamiseks. Käsisegudega saab valada ja kujundada põranda kaldeid, kumerusi, üleminekuid ning teha põrandavalutöid.  Kasutatakse pragude-aukude kiirtäiteks ning põrandate valamiseks, kui ei ole otstarbekas tellida betooni (väike maht, raske ligipääs).
  • Isevalguvad segud. Mõeldud betoonpõrandate tasandamiseks nõudliku põrandakatte alla, nt. PVC, linoleum, parkett jms või “kiirtäite” tegemiseks paksema kihina.
  • Remontsegud. Puidust, kipsplaadist jm. analoogsest materjalist põrandate tasandamiseks või nõrkade, ebastabiilsete ja ebatasaste põrandate tasandamiseks.
  • Erisegud. Kergtööstushoonete ja ladude ning muude raskeid koormaid taluvate põrandate tasandamiseks.

Krohvisegud ja pahtlid

Kuivpahtleid on kõikideks olukordadeks. Oma pahtel on tasandamistöödeks ning kui hiljem soovitakse seinapinnad katta värviga, siis tuleb kasutada eraldi viimistluspahtlit. Eraldi on tooted kipsplaadi vuukide täitmiseks.

Krohvisegu kasutatakse krohvitöödeks sisseviske- või põhikihina, kuivade ja niiskete ruumide seinte, lagede ning välisseinte krohvimiseks ning müüritöödeks.

Milleks kasutatakse liimisegusid?

Kleepesegusid kasutatakse näiteks EPS-ist ja mineraalvillast soojusisolatsiooniplaatide liimimiseks, kipsplaatide kinnitamiseks müüritisele või betoonseinale sisetöödel, kuid Bauroc pakub ka plokiliimi näol plokkide paigaldamiseks sise- ja välistingimustes.

Kõik segud on pärit tunnustatud tootjatelt nagu Knauf, Sakret, Silikaat ja Weber.


Lisainfo: