Eesti projekteerimisnormide järgi peab puitkarkasside projekteerimisel ja ehitamisel kasutama tugevussorteeritud puitu. Tugevussorteeritud puit sorteeritakse visuaalselt määratavate kriteeriumite alusel, millest tähtsamad on oksade arv, suurus ja asetus (nn. oksasuhe). Sellise puidu puhul määratakse ehituspuidu tugevusklass ning iga pruss markeeritakse eraldi.

Detailsemat infot tugevussorteeritud puidu kohta saab lugeda Puumarketi tooteinfo lehelt.