Töökaitsevahendid ja ohutustooted on spetsiaalselt töö ohutuks sooritamiseks loodud vahendid. Töökaitsevahendid tuleb valida töö iseloomust sõltuvalt ning need ei tohi takistada töötaja liikumist, kehaasendit ega taju.