Menüü

Eesti Puitmajaliit tähistas juubeliaastat sektori näituseruumi avamisega

05.09.2019

Puitmajatootjaid ja sidusettevõtteid ühendav katusorganisatsioon Eesti Puitmajaliit tähistab sel aastal 20. tegevusaastat. Juubeliaasta oluliseks sündmuseks oli ka 31.augustil Eesti Vabaõhumuuseumi uues museaalhoones – tänapäevases puitmajas – sektori näituseruumi avamine.

Eesti Puitmajaliidu tegevjuhi Lauri Kivili sõnul on organisatsioon seisnud kahe aastakümne jooksul kõige laiemas mõttes kvaliteetse elukeskkonna loomise ning Eesti majanduse arendamise eest. „Esindame liidus ettevõtteid, kes toodavad inimestele taastuvast ressursist unistuste kodusid, töökeskkondi ning avalikke hooneid. Organisatsioonile on see hindamatu väärtus, kui saame töötada ettevõtetega, kelle toodang ei lähe vastuollu klientide põhiväärtuste ja ootustega – puitmaja seda mõtet kindlasti ka kannab.

“ Tegevusaastad on kinnitanud, et kui suudame kasvatada ehituses puidu osakaalu, panustame sellega nii keskkonnahoidu, ressursside raiskamise vähendamisse kui ka puitmajasektori ja Eesti majanduse arengusse tervikuna. Kivil lisab, et seda visiooni aitab kindlasti paremini ellu viia ja ühiskonnale tutvustada ka EVMis avatud näituseruum.

Koos Puitmajaliidu juubeliürituse ja näituseruumi avamisega anti 31. augustil Eesti Vabaõhumuuseumile üle ka uus museaalhoone – 21. sajandi puidust tehasemaja. Kaasaegne puitmaja jõuab Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri kogusse Eesti puitmajasektori ja Puiduklubi MTÜ ühise kingitusena. Kivil sõnab, et Eesti Puitmajaliidu liikmesettevõtted on aastaid otsinud projekti realiseerimise võimalusi ning eelmine aasta oli selles plaanis murranguline.

„Ajalooliselt keerukaimale sektori ühisprojektile leiti tugev juhtpartner sektoris pikalt tegutsenud Argo Sauli ning konsortsumi Tehasemaja OÜ näol. Konsortsiumisse kuuluvad puitmajatootjad, kes koos enam kui 120 erineva tarneahela partneriga on valmis ehitanud ka hoone, milles näituseruum edaspidi tegutseb.“

Hoone ehitust juhtinud Argo Saul kinnitab, et sektorit tutvustav näidishoone ning Euroopa Regionaalarengu Fondi toel valminud sektori näituseruum on ainulaane eraalgatuslik projekt nii Skandinaavia kui Baltikumi kontekstis.

„Puitmajatehastes kasutatavaid tooteid, tehnoloogiaid, edumeelseid ettevõtteid ning sektori arengut tutvustav showroom koos hoonega moodustab tervikliku kompetentsikeskuse. Siin on kõikidel puitmaja soetamist kaaluvatel klientidel suurepärane võimalus saada informatsiooni erinevat tüüpi puitmajade kohta ning leida vastused maja planeerimisel tekkinud küsimustele,“ lisab Saul.

Kuni kompleksi lõpliku valmimiseni saab uut näidishoonet ja showroomi külastada eelneval kooskõlastamisel visit@tehasemaja.com

Lisaks näituseruumi avamisele ja uue museaalhoone üleandmisele on Eesti Puitmajaliidu juubeliaastal toimunud ka teisigi üritusi – sektori metsaistutustalgud, mille raames pandi mulda ligi 30 000 puud, käivitati Puitmajapäeva traditsioon, korraldati sektori iga-aastast konkurssi „Aasta Tehasemaja“ ja Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlust jm.


Eesti Puitmajaliit asutati 1999.a maikuus 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt. Käesoleval hetkel kuulub liitu 64 ettevõtet, kelle seas on nii puitmajatootjaid kui ka arhitekte ja insenere ning tarneahela partnereid. Eesti Puitmajaliidu peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste ja puitehituse propageerimise. Ühiselt lahendatakse tööjõuga seonduvaid probleeme, arendatakse kutseõppe valdkonda, kujundatakse Eesti puitmajatootjate mainet ning osaletakse poliitikakujundamises.

Allikas: Puitmajaliit

Panustamine keskkonnahoidu on mõtteviisi küsimus

Panustamine keskkonnahoidu on mõtteviisi küsimus

2019.05.29

22.mail täitus Eesti puitmajatootjaid ühendaval katusorganisatsioonil, Eesti Puitmajaliidul, 20 tegevusaastat. Juubeliaasta tähistamiseks istutasid majatootjad koos heade sõpradega ligi 30 tuhat uut puud. Eesti puitmajatootjad on metsa- ja puidutööstussektori stabiilsed partnerid, andes kasutatavale toormaterjalile mitmekümnekordse lisandväärtuse. Valmivad puitmajad on ka „süsinikupangad“, mis talletavad aastate jooksul puude poolt seotud kliimasoojenemist põhjustava süsihappegaasi sadadeks aastateks, luues samal ajal kvaliteetseid ja […]

Puumarketi koolituspäev 2019 – Puitmaja renoveerimine

Puumarketi koolituspäev 2019 – Puitmaja renoveerimine

2019.11.13

7. novembril 2019 korraldasime Mustamäe Apollo kinos Puumarketi traditsioonilise koolituspäeva, mis iga-aastaseid traditsioone järgides toimus juba seitsmeteistkümnendat aastat. Koolituspäevade eesmärgiks on anda ehitusala asjatundjatele ja Puumarketi klientidele uut ning kasulikku infot, mida oma igapäevastes tööprotsessides saaks kasutada. Päevakavaga saab tutvuda siin! Koolituspäeval käsitletud teemad ja materjalid: Liimitud puidukonstruktsioonid – Alar Just Termopuidu eelised ja fassaadi […]

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal