Фильтрация

Cтроганный брус

Hööveldatud pinnad jagatakse tasasuse alusel järgmiselt: jämehööveldatud (kalibreeritud, pind on tasandatud, kuid ei pruugi olla täiesti sile), silehööveldatud (pind on sile ja tasane, ei tohi olla nähtavaid saagimise ebatäpsusi ega hööveldamisel tekkinud kõrgendikke).

Wood Construction
Сверху