Menüü

Oma aia planeerimine – millest alustada?

Mida teevad aiaomanikud talvel kui lumi maas ja aias mässamisele ei kulu aega ega rammu. Plaanid ja unistused algavaks hooajaks on kindla peale kõige levinum tegevus tubasel hooajal.

Aia kujundamine – see on kui teekond, kus võib läbida palju erinevaid radu. Meeldiva ja hästi toimiva kujunduse valmimine nõuab põhjalikku ettevalmistust ja head koostööd. Kaasamõtlemist nende poolt, kes aias igapäevaselt elavad. Arutelusid nende harjumustest, tavadest, unistustest ja soovidest. Aiakujundaja abi kasutamisel on tihe koostöö elanike ja kujundaja vahel meeldiva tulemuse saamiseks väga vajalik. Jagades oma soove ja unistusi, mõeldes kaasa terve protsessi jooksul ja kaaludes neidki ideid, millest ei ole osanud varem unistadagi…nii saabki sündida lõpuks just sinna paika ja nendele inimestele sobiv välisruum.

Järgnevad mõtted on need, mis olen leidnud olevat tähtsad ja vajalikud aja jooksul inimeste ja nende aedadega töötades ning häid lahendusi otsides. Enne, kui labida saab mulda lüüa ja kaunid põõsad aiandist koju tuua on hea paljud olulised asjad läbi mõelda ning tunnetada. Esimese hooga muru rajamine, ilusate taimede ostmine või kellegi aias nähtud toreda aianurga oma krundile sobitamine ei ole vahest nii hea mõte, kui esmapilgul võib tunduda. Iga aed on oma vajadustega, oma inimestega, oma tingimustega – ei ole olemas päris ühesugust teekonda ega võimalik saada sarnast head lõpptulemust.

Kuidas jõuda unistuste aiani?

Unistuste aia saamiseks võiks laias laastus jagada kolmeks suuremaks etapiks või väljakutseks:

 • Olemasoleva hindamine, unistamine, ideede ja mõtete kogumine, pere elukorralduse, eesmärkide, soovide, vajaduste, võimaluste ülesmärkimine.
 • Õueruumi jagamine erinevateks tegevusteks ja väiksemateks ruumideks. Liikumisteede planeerimine. Kohalike oludega arvestamine. Kujundusplaanide joonistamine.
 • Rajamine – ehitamine, kaevamine, pinnase planeerimine, taimede istutamine.

Ja tegelikult võib siia kõige lõppu lisada veel järjepideva hoolduse, mis tagab, et unistuste aed ikka päris valmis saaks kasvada. Planeerimise ja unistamise algusjärgus on hea lasta mõtetel vabalt lennata, mitte lasta ennast häirida majanduslikel mõtetel ega muudel raskustel. Kui kõik, ka väga kõrgelennulised, ideed on endast läbi lastud, siis jälle maa peale tulles saab üle vaadata – mis mulle meeldib, mida mul tegelikult vaja on ja kuidas seda teostada?

Kolm olulist küsimust, millele peaks unistuste aia planeerimise käigus oskama vastata:
 • Mis mul olemas on ? Mida mul vaja on ? Mis mulle meeldib?
Mis olemas on?

Olemasoleva olukorra üle vaatamine ja hindamine. Aias või planeeritaval alal teostatakse mõõtmised ja kantakse olemas olev olukord paberile või arvutisse. Kui oled saanud vana aia omanikuks tasub mitte kiirustada. Ühe aastaringi vältel on hästi näha mis taimed seal kasvavad, kuidas päike liigub, kust puhuvad tuuled, kus on avatud ja suletud vaated, kus koguneb vesi või on liialt kuiv. Nii saad jälgida mida soovid säilitada ja millest loobuda.

Üldmulje aiast saab parem, kui aed koos maja, aiakujunduse ja valitud taimedega sobib kohalikku keskkonda ning ei mõju ümbritseva suhtes võõralt. Arvestatud on ka kohalikke valgus- ja niiskus- ja mullatingimusi. Kõike kunstlikult muutes ja kohalike oludega mitte arvestades on võimalik küll väiksel pinnal hakkama saada, kuid see nõuab mahukat hooldust, palju ressurssi ja võib mõjuda ebaloomulikult.

Aed areneb kogu aeg – aias on elu sees. Vaheldust toovad aastaajad ja iga aastaga muutub taimestik ning mõneti ka elutud aia elemendid muutuvad vanemaks ja väärikamaks. Ka inimesed muutuvad, muutuvad nende vajadused ja eelistused. Vahel on mõne aja pärast vaja teha väikseid muudatusi või täiendusi.

Millele tähelepanu pöörata:
 • krundi asukoht, head ja halvad vaated
 • naaberalad – arhitektuur, aiakujundus, naabrid, tänav
 • reljeef – kalded, tasapinnad
 • pinnase omadused – mullastik, niiskus
 • paiknemine ilmakaarte suhtes, päikese liikumine, tuuled, soojustingimused
 • olemasolev taimestik
 • inimeste ja transpordi liikumissuunad, juurdepääsud, väravad, olemasolevad teed ja rajad

Plaanile märgitakse kõik ehitised, olemasolevad puud, mis on jäävad ja mille asukohta muuta ei saa. Vastavalt krundi suurusele ja iseloomule valitakse mõõtkava ning õige pea saabki asuda ideede ja planeerimise kallale. Ideed võib kanda paberile või kalkale pliiatsiga, või arvutisse kasutades kujundusprogramme.

Mida mul vaja on?

Hea kujundusega aia juures on leitud tasakaal elanike vajaduste ja väljanägemise vahel. Aed on kaunis oma väljanägemiselt ning mugav ja otstarbekas kasutada. Omad nõudmised seab ka meie kohalik kliima, kus lihtsalt mugavat äraolemist aias saab nautida väga lühikesel perioodil. Veidi saab seda ka sobiva kujundusega mõjutada. Puud, põõsad, hekid, tuulekaitsemüürid, klaasseinad, võrestikud, tihe taimestus, varjatud istumiskohad, terrassid, kaminad ja lõkkeplatsid – need kõik on täiendused millega saab aias mugavat oleku aega pikendada.

Hea on, kui aed on kooskõlas ümbruse meeleolu ja hoonetega, üksikud aiaosad liituvad üksteisega loogiliselt ja läbimõeldult. Üleliigne detailide kuhjamine ei mõju tavaliselt hästi. Planeerimisel võiks läbi vaagida kõik mõtted uute liikumisteede, platside ja väljakute, teemaaedade ja igapäevase õueelu vajaduste kohta. Visandada unistused, ideed ja meeleolud. Abiks võivad olla fotod, mis annavad edasi koha või paiga meeleolu, soovitavaid elemente ja tegevusi. Hea mõte on väike inspiratsioonitahvel. Tavaliselt ei mahu kõik mõtted korraga ära ühele visandile. Seepärast joonistavad ka aiakujundajad tihti läbi mitmeid erinevaid versioone ja lahendusi.

Koostöös tuleb leida vastused küsimustele ja teha nimekiri asjadest mida tahaks aias näha. Võib kirja panna kõik pereliikmete soovid.

Mõned vihjed, millele võiks mõelda:
 • mida tahaksid aias teha?
 • harrastused, lemmikloomad
 • piirded, ehitised, terrass
 • auto parkimine
 • õues kohvi joomine, toidu valmistamine, välikamin, grill, suitsuahi, väliköök, lõkkeplats
 • prügi, küttepuud, kompost, pesukuivatus, kastmise organiseerimine
 • ujumisbassein
 • viljapuud ja marjapõõsad, köögiviljaaed, ürdiaed
 • taimede kasvataminevõi kollektsioneerimine
 • muru osakaal
Mis mulle meeldib ?

Ideaalne aed rahuldab just seal elavate inimeste vajadusi ja peegeldab koos elavate inimeste maitset ning meeleolusid. Samas ka kõlades hästi kokku ümbritsevaga. See, mis on ühe jaoks täiuslik ei pruugi olla täiuslik sinu jaoks. Hea on leida enda jaoks õige. Mis see on mis meeldib? Mida paremini tead, milline on unistuste aed, mida rohkem suudad seda endale ette kujutleda ja teistele edasi anda, seda paremini jõuad heale tulemusele. Aias on alati midagi tema loojast, inimeste iseloomust ja nende lemmikutest.

Millele võiks mõelda:
 • Mis tüüpi inimene oled, mis meeldib toas, mis stiili kasutad riietes, milline on sinu maitse?
 • Võib koguda ajakirjadest inspiratsiooniks pilte mis meeldivad, inspireerivad ja haaravad.
 • Kirjuta üles oma lemmiktaimed, mõtle värvide ja lõhnade peale.
 • Mis on head juba olemas olevas aias ja mis üldse ei meeldi?
 • Aastaaegadevaheldus toob aeda elu, aed on pidevas muutumises.
 • Kas aias on piisavalt privaatsust ja erinevaid ruume. Kas on juba täiskasvanud puid, mis meie olemise mõnusaks ja turvaliseks teevad?
 • Kas valgustus on piisav ja see on praktiline?
 • Kas tahad proovida ise taimi seemnest kasvatada? Kui palju soovid sellele aega pühendada?

Kui need mõtted on endale selged, siis on lihtsam soove ka aiakujundajale edasi anda ja nii saab tekkida hea koostöö. Siit edasi, muidugi kõike eelnevat arvestades, saab tegeleda unistuste aia ideedega. Jagada aiaala omavahel loogiliselt seotud erinevateks ruumideks, jagada ära tegevused ning kõik vajalik, mis õueelu juurde kuuluda võiks. Just selle järgi, mis on meelepärane ja vajalik seal elavatele inimestele. Siia juurde käib analüüs, tsoneerimine ja ideede visualiseerimine siis paberil või arvutis. Paljude erinevate mõtete ja ideede tulemusena võib valmida mitu erinevat lahendust aiaruumidele. Saab kasutada erinevaid kujundusvõtteid ja erinevat tsoneerimist. Nüüd on fantaasia liikumise aeg. Nii saab läbi proovida ja kujutleda, milline lahendus on just sinu jaoks parim.

Visanditest valitakse parim lahendus ja loogilise jätkuna lisatakse täpsust nõudvad tehnilised mõõtmed ja materjalide valikud. Korrigeeritakse teede ja platside mõõtmed, tehakse taimmaterjali istutusplaan, aiavalgustuse lahendus. Vajadusel ka erimööbli ja väikeehitiste joonised. Kui kujundusplaanid on valmis, saab asuda viimase osa, unistuste aia ehitamise, juurde. Ehtitustöö lõppedes jääb üle vaid hoolitseda järjepidevalt, nii, et unistuste aed teostuks tõeliselt. Ilma hoolitseva käe ja pilguta ei saa unistuste aed kunagi valmis.

Aastaajad ja aja kulg annavad aias väga suurt vaheldust. Lähedasest vaatepunktist võetud fotod annavad aimu kuidas muutub sama aed. Kord mattub lumekuhilate alla, kord rõõmustab nii erksate värvidega, et silmadel hakkab valus. Kesksuvel on kõik uppunud padrikusse, nii et aia selgroog ei kipu väljagi paistma. Unistuste aeda kujundades saab läbi proovida väga palju erinevaid variante just nii, kuidas mugavam on: kas joonis vormida paberile, kalkale või arvutisse.

aiakujundus

Allikas: Aiaidee.ee

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal