Menüü

RKL31 Facade renoveerimislahendus


Lahendus tuulutatavate fassaadide lisasoojustamiseks Energiatarve hoonete kütmiseks, ventilatsiooniks, jahutuseks ja valgustuseks on märkimisväärne. Seepärast on otstarbekas parandada ehitise elamismugavusi lisasoojustamisega. Lisasoojustamine ja tarindite tihendamine ISOVER-i isolatsioonimaterjalidega tasub ennast ära juba mõne aasta jooksul just vähenevate küttekulude näol.

Miks RKL31 Facade?

RKL31 Facade 75 või 100 mm on kombineeritud soojustus- ja tuuletõkkeplaat, mis võimaldab uut tüüpi lähenemist elamute tuulutatavate fasaadide välispidisele soojustamisele – kiirem, lihtsam, soodsam, soojapidavam, tuulepidavam, tuleohutum. Soojustamata või vähe soojustatud seinale on tavapäraseks lisasoojustamise lahenduseks 100 mm keskmise soojapidavusega mineraalvill paigaldatuna puitkarkassi vahele, mis on väljastpoolt kaetud õhukese puidupõhise tuuletõkkeplaadiga. Lisatava soojustuskihi kogupaksuseks on ca 113 mm.

Soojapidavuselt samaväärne tulemus saavutatakse RKL31 Facade 75 mm plaadiga, kusjuures 33% väiksema paksusega võrreldes tavapärase lahendusega. Väiksem lisasoojustuse kogupaksus saavutatakse tänu soojapidavama materjali kasutamisele. Kui soojustada RKL31 Facade 100 mm plaadiga, siis saavutatakse juba ca 32% soojapidavam piire võrreldes tavapärase lahendusega.

Eelnevalt vahetatud akende puhul on oluline välisseinte paksust minimaalselt kasvatada

Isover RKL31 Facade 75 või 100 mm plaatide paigaldamine on kiire ning vähese töömahuga. Tarvis on ainult ühte toodet – RKL31 Facade, millele saab kohe paigaldada tuulutusvahe tagavad liistud. Sellise lahendusepuhul ei ole vaja ehitada puitkarkassi ega paigaldada pehmet ehitusisolatsiooni. Antud asjaolu võimaldab suurt ajalist kokkuhoidu. Oluline on teada, et RKL31 Facade on mittesüttiv (tuleohutusklass: A2-s1, d0) ja tagab tuleohutu lahenduse!

Kus saab RKL31 Facade tooteid kasutada?

Hind m² kohta on RKL31 Facade 75 tootel koos vajaliku tihendusteibi ning kinnituskomplektiga samas suurusjärgus mis tavapärase lahenduse puhul maksavad puitkarkass, pehme ehitusvill, puidupõhine tuuletõkkeplaat, nurgikud, kruvid ja muud kinnitustarvikud. Kuna aga tööhulk ühekihilise lahenduse puhul on oluliselt väiksem, siis sellest tulenevalt on lõplik hinna eelis uuemal lahendusel.

RKL31 Facade tooteid saab kasutada ka uusehitiste puhul välispidise lisasoojustuse ning tuuletõkkena. Tänu külmasillavabale TermoFix kinnitussüsteemile on RKL31 Facade plaadid eriti tõhusaks variandiks tõsta piirete soojapidavust väljastpoolt ilma lisakarkassi ehitamata. Tänu sellele saab väga lihtsa meetodiga muuta tavapärase piirdekonstrukstsiooni madala energiakuluga hoone või passiivmaja lahenduseks.

RKL31 Facade 75 ja 100 mm eelised kokkuvõetult:

  • Omab väga head soojapidavust λD = 0,031 W/mK (mida väiksem soojusjuhtivustegur λ, seda soojapidavam on materjal).
  • Ainuke mineraalvillast pinnakattega soojustus- ja tuuletõkkeplaat, mille tuleohutusklass on: A2-s1,d0.
  • Plaat on kaetud ilmastikukindla, kuid veeauru läbilaskva kattega. Seega saavutatakse niiskustehniliselt õigesti toimiv lahendus.
  • Tänu spetsiaalsele pinnakattele saab plaatide omavahelised ühenduskohad tihendada süsteemse teibiga ning suurendada soojustuse efektiivsust veelgi.
  • Fassaadilaudise või –plaadi loodimine ühele joonele on kiirem ja lihtsam tänu spetsiaalsele külmasillavaba TermoFix kinnitusele ning teostatakse alles peale tuuletõkkeplaadi paigaldust.

Rohkem informatsiooni toote omaduste, paigalduse ning näidislahenduste kohta saate lugeda siit!


Tutvuge klaasvilla tootevalikuga Puumarketi kodulehel ning

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal