Filter

Planed timber

Hööveldatud pinnad jagatakse tasasuse alusel järgmiselt: jämehööveldatud (kalibreeritud, pind on tasandatud, kuid ei pruugi olla täiesti sile), silehööveldatud (pind on sile ja tasane, ei tohi olla nähtavaid saagimise ebatäpsusi ega hööveldamisel tekkinud kõrgendikke).

Wood and building materials
Top