Menüü

Katusest sõltub maja eluiga

Kõigi hoonete puhul on nende eluea üheks olulisemaks teguriks katuse seisukord. Iga hoone vananeb ja mida vanem on hoone, seda tõsisemalt tuleb uurida katuse olukorda ning vajadusel sekkuda.

Uute hoonete puhul tuleb aga pingsalt jälgida kasvavaid kvaliteedinõudeid. Tänu uutele materjalidele ja tehnilistele lahendustele on võimalik pikendada katuste eluiga kordades.

katusehooldus

Suur osa Eesti elamufondi kuuluvatest korteritest ehitati aastatel 1960–1990. Nende hoonete ehituskvaliteet ei ole kahjuks tänastele nõuetele vastav. Paljud neist on oma elutsüklis jõudnud ajani, kus elanike elukvaliteedi säilitamiseks on vaja hoonet olulisel määral renoveerida. Lisaks ajast tingitud vananemisele tuleb tänapäeval tõsiselt arvestada ka energia hinnaga.

Kui aastaid 50–30 tagasi ei pööratud energiahindadele ja energiatõhususele suuremat tähelepanu, siis tänaseks on saanud see väga tähtsaks ja võib olulisel määral mõjutada inimeste igapäevaseid kulutusi.

Enamik neist hoonetest on lamekatusega, mis on taoliste suurte hoonete puhul tihti ainukeseks lahenduseks. Valdav osa neist vajab energiatõhususe parandamist. Need hooned on tänapäevases mõistes soojustamata ja ilma ventilatsioonita. Samas ei saa kõikide hoonete energiatõhusust parandada samasuguste lahendustega. Arvestada tuleb ehitusaastat, ehituslikke lahendusi ning seisukorda.

Enne tööde tegemist on mõttekas planeeritavad tööd hoolikalt läbi mõelda. Seejuures tuleks kindlasti kasutada tehnilist konsultanti, sest ehitus ja renoveerimine on väga spetsiifiline valdkond, kus kiirete arengutega on kursis vaid spetsialistid.

Tööde teostamiseks on vaja tellida ehitusprojekt ja leida töö teostaja läbi ehitushanke. Et katuse renoveerimise lõpptulemus oleks ootuspärane, soovitab Evari katusetööd läbida kolm etappi.

Esiteks hinnatakse katuse tehniline seisund, mille raames vaadatakse üle:

 • vana katusekate
 • parapett ja/või karniis
 • äravoolusüsteem
 • läbiviigud katusest
 • katuse avamine
 • soojustuskiht
 • tuulutussüsteem
 • kandekonstruktsioonid

Pärast olukorra hindamist tuleb koostada renoveerimise tehnilised tingimused ning leida teostaja. Seejärel saab asuda katust renoveerima. Põhilised tööd lamekatuse renoveerimisel on:

 • olemasoleva katuse korrastamine
 • olemasoleva katuse karniiside, parapettide, korstnate, katuseluukide, katuseakende remont ja vajadusel ümber ehitamine, välja vahetamine
 • vihmavee äravoolukaevude, rennide, torude korrastamine või välja vahetamine
 • katuse- ehk turvapollarite, turvatrosside paigaldamine
 • katuse täiendav soojustamine, katusekallete parandamine
 • katusetuulutuse ehitamine
 • ääreplekkide paigaldamine
 • kahekihilise rullmaterjalist katusekatte paigaldamine
 • piksekaitse ja maanduskontuuri paigaldamine

Allikas: Evari katusetööd

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal