Menüü

Kuidas saavutada hoonetes hea õhutihedus?

26.10.2015

Õhutihedus omab suurt tähtsust hoonete energiatõhususe, soojapidavuse ja hea sisekliima saavutamisel. Samuti mõjutab see otseselt nii kütte- kui jahutuskulusid. Lisaks on õhutihedusega seotud välispiirde pindade alajahtumine, tuuletõmbus, niiskusprobleemid, ventilatsiooni toimivus, müra, tuleohutus jne.

Õhutiheduse saavutamine nõuab hästi läbimõeldud lahendusi. Õhutõkke paigaldus ja liitekohtade teostus peavad olema tehtud nõuete kohaselt. Halva õhutiheduse tõttu võivad hoone soojakaod läbi piirete olla isegi kuni 30% suuremad.

Õhutiheduse seisukohalt on kriitilised eelkõige kohad, kus ühtne õhu- ja aurutõke on katkenud või liitub teiste tarinditega. Üheks selliseks on vahelae ja välisseina liitekoht. Tavalahendus, kus õhu- ja aurutõke vahelae juures katkeb või on viidud teatud ulatuses vahelaele, vähendab oluliselt hoone õhutihedust. Kriitilised ühenduskohad on näiteks välisseina liitumine katuse või põrandaga ning välisseina ja vahelae liitekoht mis vajavad põhjalikumat lähenemist. Välisseinte õhutihedus on oluliselt pa­rem, kui õhu- ja aurutõke ei ole elektrijuhtmete­ga rikutud. Seepärast on otstarbekas viia ühtne auru- ja õhutõke ca 50 mm piirde sisse ja pistikupesad paigutada seinale. Elektrijuhtmed jms saab paigutada karkassi vahele 50 mm isolatsioonikihi sisse.

Õhutihedust on võimalik hinnata erinevate meetoditega. Enamlevinud on nn Blower Door test (erinevate rõhkude juures mõõdetekse õhuvoolu hulka läbi piirete) mis annab vajadusel ka sertifikaadi hoone õhupidavuse kohta. Lihtsamad viisid – märkegaasi kasutamine või “märja käe meetod”.

Auru- ja õhutõkkele esitatavad nõuded

 

  • Auru- ja õhutõkke materjalikiht peab olema õhutihe.
  • Auru- ja õhutõke peab katma kogu hoone välispiirde pindala.
  • Auru- ja õhutõkkematerjal süsteemina peab säilitama õhutiheduse hoone kogu kasutusea    jooksul.
  • Auru- ja õhutõkkesüsteem peab olema reaalselt ehitatav.

Isover pakub Eestis õhu- ja aurutõkke terviksüsteemi Isover-Vario. Sellesse kuuluvad aurutõkkemembraanid Vario Duplex ja Vario Xtra ning aurutõkkekile Isover VapoBlock. Koos kohandatud tihendustoodete sortimendiga (teibid, tihendid, mastiksid jne.) saab aurutõkke omavahelised liited aga ka liitumiskohad muude hooneosadega muuta püsivalt õhutihedaks. Korralik piirde õhutihedus on energitõhusa lahenduse väga oluliseks ja lahutamatuks osaks!

ISOVER VapoBlock on nn traditsiooniline ehitusel kasutatav aurutõkkekile. VapoBlock on valmistatud vananemisele vastupidavast polüetüleenist (PE) ja on mõeldud kasutamiseks suure niiskuskoormusega lahendustes, mille temperatuur ei ületa 40 ?C.

Isover Vario Duplex ja Vario Xtra on klaaskiuga tugevdatud polüamiidkilest aurutõkkemembraanid, millel on unikaalne võime reguleerida välispiirete veeaurutakistust vastavalt õhu niiskusele ruumis. Talvel, kui siseruumide suhteline õhuniiskus on väike, membraanide veeaurutakistus suureneb ning seeläbi väheneb veeauru tungimine välistarinditesse ning ta toimib aurutõkkena. Suvise, suurema suhtelise õhuniiskuse toimel, avanevad Isover Vario Duplex´i ja Vario Xtra poorid ning välispiiretes leiduv niiskus saab kuivada ka siseruumidesse. Seejärel juhitakse liigne niiskus ventilatsioonisüsteemi kaudu välja.

Konstruktsioonidesse võib jääda ehitusaegset niiskust, mis peab välja kuivama. Tavapärane, muutumatu veeaurutakistusega aurutõke võib kuivamisaja pikaks muuta kuna niiskusel on võimalik kuivada ainult väljapoole. Isover Vario Duplex ja Vario Xtra võimaldavad kiiremat kuivamist ning niiskuskahjustuste oht väheneb oluliselt. Membraane saab kasutada kõikide ruumide välispiiretes (välisseinad, katuslaed, alt tuulutatavad põrandad) mille niiskusesisaldus jääb eluruumide tasemele.

Renoveerimistööde puhul saab kasutada toodet ISOVER Vario InLiner. ISOVER Vario InLiner ühendab endas nii soojustusmaterjali kui ka veeauru- ja õhutõket. Toode on mõeldud kasutamiseks peamiselt renoveerimislahendustes ja kasutuskohad on nii välisseinte kui ka katuslaegede sisemised pinnad. Vario InLiner on kaetud õhu- ja aurutõkkega Vario Xtra, mis tagab piirdele niiskustehnilise toimivuse.

 

Allikas: Isover.ee

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal