Puumarketi uus kaupluse ja kontorihoone Mustamäele, kerkib Eestimaise tootja Arcwoodi poolt toodetud naturaalsetest puitmaterjalidest. Tegemist on innovaatilise, uut tüüpi puithoonega, kus kandvate karkassi- ja konstruktsioonelementidena kasutatakse ristkihtpuitu ehk CLT-d (Cross Laminated Timber). Omamata olulisi arhitektuurilisi piiranguid, võimaldavad need suure formaadiga tehases toodetud elemendid ehitusprotsessi oluliselt kiirendada.

Ristkihtpuidu puhul on tegemist mitmekülgse ja keskkonnasäästliku ehitusmaterjaliga. Peamiselt kasutatakse CLT-d eramute, korterelamute, samuti ühiskondlike-, tööstus-ja ärihoonete, renoveeritavate ehituste ja sildade ehitusel. CLT-d saab ideaalselt kasutada välis- ja siseseina, vahelae ja katuslaepaneelidena koos muu ehitusmaterjaliga.

CLT-l ei ole arhitektuurilisi piiranguid ning suure formaadiga elemendid võimaldavad ehitusprotsessi oluliselt kiirendada. Ka Puumarketi uus kauplusehoone aadressil Laki tn 3 Tallinnas kerkibki just sellistest CLT puitpaneelidest ning on planeeritud valmima 2017 detsembris.

Kui valdavalt kasutatakse CLT-d konstruktsiooni siseste elementidena, siis Puumarketi tellimusel on paneelid toodetud kombineeritult, kus üks pool jääb mittenähtava (NSI) ja teine pool nähtava (SI) ehk siis lõppviimistletud kvaliteediga. See võimaldab kauplusehoone siseruumidesse jäävaid pindu viimistleda mistahes soovikohase toonitud peitsi, laki või muu soovikohase viimistlusmaterjaliga. Väliseinad saab katta tavapärase konstruktsiooniga kombineerides soojustuse koos lõppviimistletud välisvoodri laudadega.

CLT paneeli pinnale on võimalik freesida sooned ja pesad kommunikatsioonide jaoks ning sisse lõigata ka kõik vajalikud ukse- ja aknaavad. Seega võimaldab CLT kujundada täiesti omanäolisee tehases valmiva ja kliendi erisoovidele vastava elemendi.

CLT materjalist endast

CLT kihtide arv on alati paaritu 3, 5 või 7 kihti. Ristuvad kihid annavad nn lukustava efekti, mis tagab paneeli mõõtude väga hea stabiilsuse ja püsivuse niiskuse kõikumiste korral ning vähendab oluliselt puitmaterjali kuivamise negatiivseid mõjusid.

Omadused:

 • Sobib seina, vahelae ja katuslae elementideks
 • Võimaldab toota ja kasutada suurte mõõtmetega plaate / konstruktsiooni elemente
 • Väga heade tulepüsivusomadustega
 • Positiivse CO2 bilansiga ehitusmaterjal

Tehniline info:

 • Max mõõdud 3,5x15m
 • Paneelide paksused 60–300mm
 • Kihtide arv 3, 5 või 7
 • Kihtide paksused 20, 30 või 40mm
 • Lamellide tugevusklass tugevussorteeritud materjalist C24 vastavalt EN 15497
 • Tootmise alus EN14080; EN 16351
 • Põlemiskiirus 0,65mm
 • CTL on terasest 16 korda ja betoonist 5 korda kergem ning kõrge tulepüsivustasemega.

CTL loob suuremad arhitektuurilised võimalused, lühendab ehitusperioodi pikkust ning annab juurde kuni 10% rohkem elamispinda. CLT-d peetakse parimaks ehituskonstruktsiooniks millega on kõige tõhusam saavutada energiasäästlik ning liginullenergiahoone. Materjaliga on võimalik luua tervislikku ja hubast sisekliimat.

Eestis, võiks ristkohtpuit materjali referentsidena tuua välja näiteks Rakvere Targa maja Põlva Riigigümnaasium , mis on ehitatud Peetri Puit OÜ tehases ja valmistatud CLT-paneelidest. Samuti on kasutatud CLT-d Arcwoodi enda tootmis- ja ärihoones, mis sisaldab kõiki tehases toodetud materjale liimpuit taladest kuni CTL paneelideni.

Arcwoodi enda hinnangul on tehases eriti suur potentsiaal just ristkiht-liimpuidu (CLT) tootmisel, kuna selle nõudlus on märgatavalt tõusnud nii Kesk Euroopas, kui Skandinaavias. Ka Eestis on alustatud mitmete CLT kasutamisel põhinevate ehitiste projekteerimisega, Puumarketi uus kaupluse- ja kontorihoone nende hulgas.

Allikas: Arcwood, Puumarket