Mida aeg edasi, seda rohkem leiavad arhitektid ning ehitajad viise, kuidas puidust järjest kõrgemaid hooneid ehitada. Ennustatakse, et tulevikus küündivad puitehitised kõrgustesse, mida keegi ei oleks osanud ette näha.

See kõik on võimalik tänu massiivpuidu kasutamisele. Selleks, et ehitada hoone, millel on rohkem kui 6 korrust, on vaja tagada, et see oleks vähemalt sama ohutu kui betoonist ehitis. Mitmekordse lamineerimisega valmistatud massiivpuit on kordi tugevam ning tulekindlam kui tavaline saematerjal. Tänu pidevalt täienevatele ohutusnõuetele leitakse järjest enam viise, kuidas muuta puitehitised võimalikult tulekindlateks.

Pidevalt suureneva rahvastikuarvu tõttu, kasvab ka nõudlus nii elumajade kui ka muude hoonete juurdeehituse järgi. Kanada arhitektid on uskumusel, et enam ei ole kaugel aeg, kus puidust hooned küündivad 40 kuni 45 korruse kõrguseni. Sestap on hakatud mõtlema ka terase ja betooni lisamisele puitkonstruktsioonidesse, et tagada veelgi tugevam ja kindlam lõpptulemus ning võtta igast materjalist viimast.

Võimalust kasutada ehitusel materjale, mis mõjutavad meid ümbritsevat keskkonda minimaalselt, on praegusel ajal raske leida. Kuna puit on taastuv loodusvara, on puidust ehitamine keskkonnasäästlik lahendus ning aina kõrgemate puithoonete ehitamine on aluseks ka kiiremale majanduskasvule.