Kipsplaadid

Kipsplaat on tervisele kahjutu lõhnatu ehitusmaterjal.

Kipsplaadi tooraineks on looduslikku päritolu või tööstusliku kõrvalproduktina tekkinud kips, mis tootmisprotsessi käigus töödeldakse tugeva kartongiga kaetud plaadiks.

Plaadi koostisest moodustab 93% kips ja 6% kartong. Ülejäänud osa koosneb tärklisest ja orgaanilisest pindaktiivsest ainest. Plaadi koostisse kuuluvad ained ei mõju tervisele kahjulikult materjali käsitsemisel ehitustööde käigus ega edaspidi nendes ruumides elamisel. Normaaltingimustes ei kahjusta plaate mikroorganismid ega hallitusseened. Kipsplaatide tõenäoline vastupidavusaeg on võrdne kogu
ehitise ekspluatatsiooni perioodiga, eeldusel, et ruumide suhteline niiskus jääb talvel vahemikku 25 – 45 % ja suvel 30 – 60 %.

Kipsplaatide liigid

Plaadid liigitatakse sõltuvalt kasutusotstarbest ja omadused on esitatud standardis EVS-EN 520:2005. Üldiselt liigitatakse plaadid standardplaatideks ja eriplaatideks, milledel on lisaks standardplaadi omadustele lisaks eriomadused nagu vähendatud veeimavus, normeeritud koospüsivus tules või suurendatud pinna- ja paindetugevus.

Gyproc plaadid

Eestis on Gyproc osa Saint-Gobain Ehitustooted AS-ist. Gyproc toodab ja arendab kergkonstruktsioonlahendusi, luues pidevalt uusi ja usaldusväärseid, ohutuid, kergesti kasutatavaid ning keskkonnasõbralike ehitusmaterjale ja konstruktsioone.

Gyproc-kergkonstruktsioontehnoloogia eripäraks on kaalult kerged ning samas heli- ja tulekindlad kipsplaadid. Erinevaid plaaditüüpe kasutatakse peamiselt vaheseinte, põrandate ja lagede ehitamiseks, hoonete renoveerimisel ning tuletõkkevoodrina heli ja tuld isoleerivates konstruktsioonides.

Gyproc-plaate võib kasutad ka hoonetes, mis seisavad osa aastast kütmata. Neid ei soovitata aga kasutada külmkambrites. Kipsplaatide kasutamist tuleks vältida ruumides kus suhteline õhuniiskus on pidevalt üle 85 – 90 %. Samuti ei soovitata neid paigaldada sinna, kus temperatuur on pidevalt üle + 45° C. Temperatuuri tõustes hakkab kipsi dihüdraatses koostises olev vesi aeglaselt aurustuma, mis nõrgendab
kipsplaadi mehhaanilist tugevust.

Kipsplaadis on põlevaks aineks ainult kartong. Kuna kartongpinna ja kipsikihi vahel ei ole õhku, siis kartong ei põle, vaid söestub aeglaselt. Kipsikristallid sisaldavad keemiliselt seotud vett ca 17 % plaadi kaalust. Kuumenedes kristallid lagunevad ja vabanenud vesi aeglustab tule levikut. Igast ruutmeetrist kipsplaadist eraldub ligikaudu 4 m3 veeauru. Plaat takistab tule levimist selle taga olevatesse konstruktsioonidesse, kuni kogu vesi on aurustunud ja plaat kaotanud oma jäikuse. Gyproc-kipsplaadid on klassifitseeritud tuletundlikkuse klassi A2-s1, d0 ja nendest on võimalik ehitada mitmesuguseid konstruktsioone.

Standardplaat. Ergonoomiline plaat seina- ja laekonstruktsioonide ehitamiseks kuivades siseruumides ning ebatasaste pindade renoveerimiseks. Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Remondiplaat. Plaat renoveeritavate pindade tasandamiseks ning kumerate ja kaarjate konstruktsioonide ehitamiseks.

Tugevdatud plaat (GEK). Kasutamiseks seinakonstruktsioonides, millelt nõutakse suuremat jäikust ja mehhaanilist tugevust. Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Niiskuskindlam plaat (GKBI). Impregneeritud standardplaat kasutamiseks suurema niiskusastmega siseruumide lae- ja seinakonstruktsioonides.

Tuletõkkeplaat (GKF). Armeeritud, kipsipõhine tuletõkkeplaat 30 min tulepüsivusajaga.

Tuuletõkkeplaat (GTS). Karkassi jäigastav. Vuukide tihendamiseks kasutatakse Gyproc GTS teipe. Garanteeritud ilmastikukindlus ilma
fassaadikatteta kuni 3 kuud.


Lisainfo:
Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal