Kipsplaadid


Kipsplaadi tooraineks on looduslikku päritolu või tööstusliku kõrvalproduktina tekkinud kips, mis tootmisprotsessi käigus töödeldakse tugeva kartongiga kaetud plaadiks. Kipsplaatide valmistamine koosneb kahest etapist: kõigepealt kaltsineeritakse looduslik toorkips CaSO4
+ 2H2O stukk-kipsi pulbriks; seejärel valatakse stukk-kipsist, veest ja lisaainetest koosnev mass kartongpinnaga plaadiks ja kuivatatakse.

Kipsplaat on tervisele kahjutu lõhnatu ehitusmaterjal

Plaadi koostisest moodustab 93% kips ja 6% kartong. Ülejäänud osa koosneb tärklisest ja orgaanilisest pindaktiivsest ainest. Plaadi koostisse kuuluvad ained ei mõju tervisele kahjulikult materjali käsitsemisel ehitustööde käigus ega edaspidi nendes ruumides elamisel. Normaaltingimustes ei kahjusta plaate mikroorganismid ega hallitusseened. Kipsplaatide tõenäoline vastupidavusaeg on võrdne kogu
ehitise ekspluatatsiooni perioodiga, eeldusel, et ruumide suhteline niiskus jääb talvel vahemikku 25 – 45 % ja suvel 30 – 60 %.

Kipsplaatide liigid

Plaadid liigitatakse sõltuvalt kasutusotstarbest ja omadused on esitatud standardis EVS-EN 520:2005. Üldiselt liigitatakse plaadid standardplaatideks ja eriplaatideks, milledel on lisaks standardplaadi omadustele lisaks eriomadused nagu vähendatud veeimavus, normeeritud koospüsivus tules või suurendatud pinna- ja paindetugevus.

Gyproc plaadid

Eestis on Gyproc osa Saint-Gobain Ehitustooted AS-ist. Gyproc toodab ja arendab kergkonstruktsioonlahendusi, luues pidevalt uusi ja usaldusväärseid, ohutuid, kergesti kasutatavaid ning keskkonnasõbralike ehitusmaterjale ja konstruktsioone.

Gyproc-kergkonstruktsioontehnoloogia eripäraks on kaalult kerged ning samas heli- ja tulekindlad kipsplaadid. Erinevaid plaaditüüpe kasutatakse peamiselt vaheseinte, põrandate ja lagede ehitamiseks, hoonete renoveerimisel ning tuletõkkevoodrina heli ja tuld isoleerivates konstruktsioonides.

Gyproc-plaate võib kasutad ka hoonetes, mis seisavad osa aastast kütmata. Neid ei soovitata aga kasutada külmkambrites. Kipsplaatide kasutamist tuleks vältida ruumides kus suhteline õhuniiskus on pidevalt üle 85 – 90 %. Samuti ei soovitata neid paigaldada sinna, kus temperatuur on pidevalt üle + 45° C. Temperatuuri tõustes hakkab kipsi dihüdraatses koostises olev vesi aeglaselt aurustuma, mis nõrgendab
kipsplaadi mehhaanilist tugevust.

Kipsplaadis on põlevaks aineks ainult kartong. Kuna kartongpinna ja kipsikihi vahel ei ole õhku, siis kartong ei põle, vaid söestub aeglaselt. Kipsikristallid sisaldavad keemiliselt seotud vett ca 17 % plaadi kaalust. Kuumenedes kristallid lagunevad ja vabanenud vesi aeglustab tule levikut. Igast ruutmeetrist kipsplaadist eraldub ligikaudu 4 m3 veeauru. Plaat takistab tule levimist selle taga olevatesse konstruktsioonidesse, kuni kogu vesi on aurustunud ja plaat kaotanud oma jäikuse. Gyproc-kipsplaadid on klassifitseeritud tuletundlikkuse klassi A2-s1, d0 ja nendest on võimalik ehitada mitmesuguseid konstruktsioone.

Standardplaat. Ergonoomiline plaat seina- ja laekonstruktsioonide ehitamiseks kuivades siseruumides ning ebatasaste pindade renoveerimiseks. Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Remondiplaat. Plaat renoveeritavate pindade tasandamiseks ning kumerate ja kaarjate konstruktsioonide ehitamiseks.

Tugevdatud plaat (GEK). Kasutamiseks seinakonstruktsioonides, millelt nõutakse suuremat jäikust ja mehhaanilist tugevust. Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Niiskuskindlam plaat (GKBI). Impregneeritud standardplaat kasutamiseks suurema niiskusastmega siseruumide lae- ja seinakonstruktsioonides.

Tuletõkkeplaat (GKF). Armeeritud, kipsipõhine tuletõkkeplaat 30 min tulepüsivusajaga.

Tuuletõkkeplaat (GTS). Karkassi jäigastav. Vuukide tihendamiseks kasutatakse Gyproc GTS teipe. Garanteeritud ilmastikukindlus ilma
fassaadikatteta kuni 3 kuud.

Fermacell kipskiudplaadid

Fermacell GmbH on maailmas tuntud, kui kipskiudplaatide looja, arendaja ja tootja. Nende kipskiudplaadid on valmistatud kipsi
ja tselluloosi massist, ilma sideaineteta, milliseid kasutatakse jäigastusplaadina, suure­mat tulekindlust vajavates ruumides-hoonetes või ka puidust kõrghoonetes.

Tootevalikus on võimalik valida nelja erineva plaaditüübi vahel:

 • fermacell kipskiudplaat – nn klassikaline kipskiudplaat
 • fermacell greenline – kipskiudplaat, mis omab siseõhku puhastavat toimet
 • fermacell Vapor – aurutõkkega kaetud kipskiudplaat
 • fermacell Firepanel A1 – kipsi ja tselluloosi massile on lisatud mittepõlevaid kiude

Kipskiudplaadi omadused:

 • tagab ruumide hea sisekliima
 • stabiilne
 • heliisoleeriv
 • tulekindel
 • niiskuskindel
 • löögikindel
 • koormust taluv
 • kergelt ja lihtsalt paigaldatav

Fermacell kipskiudplaat võimaldab arhitektidel, projekteerijatel ja teistel spetsialistidel ühe plaadiga teha ruumisäästlikult kõik vajalik
hoones keldrist katusealuseni, kasutades seda lagede, seinte ja põrandate ehitamisel. Kipskiudplaate kasutatakse ka laudisena (kandetarindis) ja voodrina (mittekandvas tarindis).

Neid kasutatakse nii kandetarindiplaatide kui ka jäikus­plaatidena. Samuti eluruumide, vannitubade kui ka üldkasutatavate hoonete nagu haiglate, koolide, hotellide, kontorite, ujulate, spordihallide jms ehituses, kandvates ja mittekandvates konstruktsioonides.

Fermacelli plaate on kontrollinud Ehitusbioloogia Instituut Rosenheimis ja ECO Instituut ning plaate soovitatakse kasutada siseruumides.
Niisketes ruumides kasutuse ehk nn niiskuskindluse on kinnitanud ka karmide nõuetega Rootsi sõltumatu labor SP SITAC.

Plaatide paigaldamine

Fermacelli saab painutada, saagida, lihvida, freesida või lõigata noaga ja murda. Plaate paigaldatakse kruvidega, puitkonstruktsioonile
klambrite või naeltega (vastavalt võimalustele). Plaadi liitekohtade teostamiseks on kolm võimalust, kas:

1. plaatide servad liimitakse omavahel kokku vuugi­liimiga
2. plaatide vahele jäetakse vuuk 5-7 mm ja seejärel vuuk pahteldatakse vuugipahtliga
3. kasutatakse freesitud TB-servadega plaate

Liimimise korral ei saa plaadi mõõtulõikamiseks kasutada nuga. Sirgete servade saamiseks tuleb plaate lõigata kõvasulam-ketassaega.
Liimimise eelis seisneb selles, et tekib monoliitne plaat ning parim lahendus ka juhul, kui on ette näha pinna liikumisi.

Liimvuugi laiuseks on 0,5 – 1 mm. Vuugi pahteldamise juures tuleb jälgida, et vuugid oleksid 5 – 7 mm laiused või valida TB-servaga plaadid, mis
võimaldavad võrgu paigaldamist. Pahteldustööd tuleb teostada ainult fermacelli pahtlitega (vuugipahtel ja/või peenpahtel). Lõppviimistluseks sobivad kõik värvid, krohvid, tapeedid jne.

Tutvuge kipsplaatide valikuga ning


Lisainfo: