Menüü

Soojustusest


Soojustusel on meie kliimas hoonete ehitamise juures üks olulisemaid rolle, kuna soojakaod välisseinte kaudu moodustavad pea kolmandiku kogu hoone soojakadudest. Põhjamaine kliima, pidevalt muutlikud ilmastikuolud ning lumi-, päike ja vihm esitavad maja soojustusele suure väljakutse.

Enne ehitustöödega alustamist võtke omal üks hetk kodu soojustusele ja tuleohutusele mõtlemiseks. Õigete isolatsioonimaterjalide valikul on suur mõju elamu energiakulule, siseõhu kvaliteedile ja kogu maja elamismugavusele. Väike otsus, suur kokkuhoid!

Soojust kaotab hoone põhiliselt ehitise karbi  – välisseinte, akende, katuse, välisuste ja keldri-põrandate kaudu. Märkimisväärne soojuskadu esineb ka ventilatsiooni ja soojavee trasside kaudu. Suur hulk soojust kulub ja läheb kaotsi ventilatsiooniõhu soojendamisega – majast läheb välja toasoe õhk, majja tuleb sisse jahe välisõhk. Omajagu soojust lahkub majast kanalisatsiooni lastava sooja veega.

Võimalusel lisasoojusta seinad väljastpoolt!

Küttekulude kokkuhoiuks tuleb hoonete välispiirded (seinad, laed, põrandad) kvaliteetselt soojustada. Seejuures on korralikult soojustatud seina sisepind märgatavalt soojem. Peale energia kokkuhoiu toimib korralikult paigaldatud soojustus hea heliisolaatorina.

Seinte soojustamine peaks toimuma reeglina väljast, st. külmalt poolt. Välisseinte soojustamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata akende-uste ümbruse ja hoone nurkade soojustamisele. Põhiliselt on kasutusel kaks välisseinte lahendust:

  • Tuulutatavaid välisseinu kasutatakse puit- ja metallsõrestikhoonetes. Seinad viimistletakse fassaadikatteplaatide või puitlaudisega. Fassaadikatte ja soojustuskihtide vahel on tuuletõkkekiht, millele kinnitatakse tuulutuse jaoks distantsliistud.
  • Teist lahendust kasutatakse peamiselt massiivseinte soojustamisel. Kivi- või betoonseinte puhul on mõistlik, nagu ka puitseinte puhul, järgida väljast soojustamise põhimõtet. Et välisfassaad pärast soojustamist lihtsalt ja esteetiliselt viimistleda, tasub valida soojustusmaterjalid, mille peale on võimalik näiteks krohvida. See jätab ära tuulutatava fassaadi või rippseinasüsteemi ehitamise.

Kuna soojustus kuulub selliste ehituskonstruktsioonide hulka, mille vahetamine või parandamine pärast ehitise lõplikku valmimist on väga kulukas, oleks soovitav kõik soojustusega seotud tööd teha läbimõeldult!

Puumarketi tootevalikusse kuuluvad erinevad soojustusmaterjalid – kivi- ja klaasivillad, vahtpolüstüreen ning PIR-isolatsioonimaterjalid.

Tutvu toodetega ning vali enda jaoks parim võimalik variant,

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal