Vahtpolüstüreen


Soojustusel on meie kliimas hoonete ehitamise juures üks olulisemaid rolle, kuna soojakaod välisseinte kaudu moodustavad pea kolmandiku kogu hoone soojakadudest. Põhjamaine kliima, pidevalt muutlikud ilmastikuolud ning lumi-päike ja vihm esitavad maja soojustusele suure väljakutse.

 

Miks EPS-i kasutatakse?

Vahtpolüstüreeni tähistav lühend EPS tuleneb inglise keelsetest sõnadest expanded polystyrene. Penoplast, vahtpolüstüreen ehk EPS on ehituses üks enimkasutatav soojustusmaterjal. Oma omadustelt kerge, lihtsasti käsitletav, hea soojaisolatsiooni, müra ja helipidavusega ning niiskust taluv EPS vahtplast on kasutuses pea igas uues või renoveeritavas hoones. EPSi ainulaadne eelis on tema pikaajaline suur koormustaluvus, niiskustaluvus, lisaks on ta heade püsivusomadustega, mis tähendab, et see ei deformeeru ega vaju ajaga kokku.

EPS plaadid on kergesti paigaldatavad ja lihtsasti sobivasse mõõtu lõigatavad. Materjal on lõhnatu ning täiesti kahjutu soojustusmaterjal, mis ei ohusta tervist ega keskkonda. Ei soodusta mikroorganismide teket. Vastavalt EU normidele on EPS raskesti süttiv ning isekustuv. Penoplast kuulub tuletundlikkuskassi F.

Kuidas EPS materjali valmistatakse?

EPS-plast materjal tekib veeauru abil paisutatud polüstüreengraanulite kokkusulamisel. Suletud pooridega materjali struktuuri moodustab 98% ulatuses kinnistesse pooridesse suletud õhk. Nagu teada, on seisev õhk väga hea soojusisolaator ja seetõttu on EPS suurepärane soojusisolatsioonimaterjal. EPS-i materjaliomadustest väärivad veel esiletõstmist veeauru läbilaskevõime, mida saab pidada võrdväärseks puidu antud omadusega hea paindetugevus ning raskesti süttivust.

Toote eriline kärgstruktuur tagab juba väikese tiheduse juures väga suure koormustaluvuse. EPS-i tiheduse suurenedes suureneb materjali koormustaluvus. Ka kõige kergemate EPS toodete koormustaluvus on kõrgem, kui raskematel villadel. Et teatud konstruktsioonides on materjali kergusel oluline osa, hinnataksegi EPS-i kui väga efektiivset soojustusmaterjali. Samas on ka kõige kergemate EPS toodete soojusjuhtivustegur väga hea. Siin kehtib ka reegel: mida raskem EPS – seda parem isolatsioon.

EPS toodete kvaliteedinõuded põhinevad nendel omadustel, mida isolatsioonimaterjalilt kindlas kasutuskohas nõutakse – soojusjuhtivus, koormustaluvus, lõike- ja paindetugevus, niiskuskindlus, õhu- ja auruläbilaskvus, mõõtmete stabiilsus ja tuleohutus.

Kus kasutatakse EPS-i?

Vahtpolüstüreenist plaate kasutatakse tänu tema omadustele katuste, lagede, välisseinte ja põrandate soojustamiseks ning vundamentide ja maasiseste ehitiste külmakaitseks. Järgnevalt jooniselt on näha, et EPS-plaatidega võib hoone soojustada vundamendist katuseni:

 

 

Vastavalt soojustatavale pinnale leiate õige EPS’i tüübi alljärgnevast tabelist:


Huvitavat – mille tarbeks EPS-materjali veel kasutatakse?

Toidutööstuses – Kuna vahtpolüstüreen on väga lihtsasti töödeldav materjal, siis valmistatakse sellest näiteks aluseid, millesse pakendatakse tavaliselt kaubanduskeskustes puuvilju, juurvilju, liha, kala ja kanaliha. Lisaks tehakse sellest ühekordselt kasutatavaid joogitopse, näiteks kohvitopse. Kahes suunas venitatud polüstüreenist kilet kasutatakse tihti värske toodangu pakkimisel. Löögikindlat polüstüreeni kasutatakse piimatoodete pakendamisel, näiteks jogurtitopsid või joogitopside valmistamisel.

Teatris – kasutatakse vahtpolüstüreeni EPS-i väga erinevatel eesmärkidel. Alustades butafoorsetest õuntest, lõpetades suurte mitmemeetriste imiteeritud kiviseintega. Vahtpolüstüreen (EPS) on kergelt töödeldav materjal, millele on lihtne mistahes kuju anda, mis ongi selle kasutatavuse põhjus. Lisaks vahtpolüstüreen on väga kerge, mis lihtsustab dekoratsioonide transportimist.

 

 

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal