Põrandalauad

Põrandalaud on naturaalne ja hõlpsasti hooldatav materjal, millel on looduslikult hea heliisolatsioon.

Enamlevinud on kindlasti männi- ja kuusepuust põrandalauad, millede väljanägemine on esteetiliselt kaunis ja hubane ning mis tasakaalustab siseõhu niiskust.

Põrandalaudade paigaldus

Enne paigaldamist peavad pakendatud põrandalauad vähemalt 14 päeva ruumi sisekliimaga kohanema. Minimaalselt kahe nädala möödudes võib siseruumi tingimustega aklimatiseerunud puitmaterjali paigaldama asuda. Kui puitpõrandat hakatakse paigutama ruumi niiskustasemest oluliselt erinevas seisundis, võib laudade vahele tekkida soovimatuid pragusid ja pingeid.

Suhteline õhuniiskus ruumis paigaldusele eelnevalt, paigaldamise ajal ja paigaldamisele järgnevalt peab jääma 35-60% vahemikku. Kui tegu on niiskema ruumiga kui 60%, tuleb õhuniiskust alandada ja kui on alla 35% õhuniiskust, tuleb õhuniiskust enne põrandalaudade paigaldamist ja ladustamist tõsta. Puidust põrandalaudu ei ole soovitatav paigaldada köetavale aluspõrandale, kuna köetav põrand tõstab oluliselt puidu kõmmeldumise ja pragude tekkimise ohtu kütteperioodil.

Põrandalaua paigaldamise meetodid

Puitpõrand kinnitatakse aluspõrandale, aluslaagidele või vahelae taladele. Puitpõranda aluskiht peab olema tasane (ebatasasus ei tohi ületada 2 meetrisel lõigul +/- 2mm). Taladele ja laagidele põrandat kinnitades peab laagide vahekaugus olema kooskõlas kasutatava põrandalaua paksusega.

Näiteks 28 mm paksusega põrandalauale tuleks laagid paigaldada soovitatavalt 400 mm sammuga, maksimaalselt 600 mm sammuga ja 40 mm paksuse põrandalaua puhul tuleks laagid paigaldada soovitatavalt 600 mm, maksimaalselt 900 mm sammuga.

Kinnitusvahendid ja kinnitamine

Puitpõranda paigaldamisel tuleks kasutada kruvisid. Kruvidega kinnitamisel on võimalik lihtsamalt põrandalaudade asendit reguleerida ja lahti võtta. Põrandalaudade kinnitamisel kruvidega tuleb kindlasti pöörata tähelepanu, et kasutatakse spetsiaalselt põranda paigaldamiseks mõeldud kruvisid, milles keerme osa kinnitub ainult põranda alustalasse.

Otste- ja nurgaühendused ning liitekohad

Kuna puit on looduslik materjal, mis niiskuse tõusul paisub ja kuivades kahaneb, siis tuleb täispuit põrandalaudade paigaldamisel jätta paisumisvahe puitpõrandaga ümbritsetud seinte ja kinnitatud objektide vahele (vähemalt 10 mm).

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal