Aiaelementide funktsioon on erinev, kuid rääkides aia kujundamisest üldises plaanis peab seal kasutatavate elementide viimistlusmaterjalid olema kooskõlas kogu ala ja hoonetega.

Aiaelemendid ala erinevates osades on küll sarnased, kuid nende funktsioon ja ehitusnõuded on erinevad. Piirdeaedade funktsioonid on järgmised:

  • tähistada maa-ala piire,
  • ruumilisuse kujundamine,
  • vaadete piiramine,
  • müra summutamine,
  • tuulekaitse loomine,
  • kaitse tolmu ja heitgaaside eest,
  • inetute objektide varjamine.

Materjalide ja värvilahenduse valikul tuleb arvestada konkreetse hoone ja ka ümbritsevate naaberkruntide ilmega. Kõige laialdasemalt kasutatav piirdeaia materjal on puit.