Menüü

Krediidikliendile

Puumarketi krediidikliendi lepinguga firmadele on:

  • kontaktisik või personaalne kliendihaldur suurema ostumahuga kliendi puhul,
  • arvega ostmisel fikseeritud maksetähtaeg,
  • vastavalt ostumahule võimalikud hinnasoodustused,
  • projektimüügi konsultatsioon,
  • tasuta osalemine Puumarketi kliendi koolituspäevadel.

Kuidas saada krediidikliendiks?

Puumarketi Krediidikliendi lepingu sõlmimiseks palume täita krediiditaotlus või küsida blanketti müügiesinduste kassast. Lepinguid sõlmitakse ainult juriidiliste isikutega. Puumarket teostab taotleja taustauuringu, kasutades selleks lisaks firmasisesele infole (eelnev ostude maht, makseajalugu) ka muid allikaid, nt inkassofirmade, teiste müüjate ja Krediidiinfo poolt edastatavaid andmeid.

Krediidilimiidi üle otsustamiseks on Puumarketil õigus küsida kolmandatelt isikutelt ärikrediidi soovitust. Selleks palume märkida krediiditaotlusele suuremad koostööpartnerid, kellega krediidi taotleja juba töötab krediiditingimustel.

Dokumentide läbivaatamise aeg on kuni kolm nädalat alates taotluse esitamisest. Taotluse esitanud klient peab vastavalt vajadusele (kui viimased majandusnäitajad ei ole kätte saadavad) esitama oma viimased majandusnäitajad (bilanss ja kasumiaruanne). Majandusnäitajate mitte esitamisel 90 päeva jooksul tuleb esitada uus taotlus. Ebapiisavate garantiide puhul on Puumarketil õigus küsida lisatagatist.

Krediiditingimused jõustuvad pärast lepingu mõlema poolset allkirjastamist. Puumarketil on õigus krediidi andmine ühepoolselt katkestada või küsida lisagarantiid, kui klient ei täida võetud maksekohustusi korrektselt. Lepinguid saab allkirjastada kuni 3 kuud alates positiivse otsuse tegemisest.

Krediidilimiidi või maksetähtaja ületamise korral pannakse kliendikonto automaatselt ilma ette hoiatamata tarnekeelu alla. Krediidikomisjoni mitte läbinud firmal on võimalik sõlmida Puumarketi müügiesindustes ID-kliendikaardi leping. Tellimuse eest tasumine krediidilepingut mitte omades, toimub kauba eest tasumine ettemaksuna või kaupluses kohapeal.


Krediidilepingut ei sõlmita:

  • Ettevõttega, kes on tegutsenud alla ühe kalendriaasta;
  • ettevõttega, kes omab võlgnevust maksuametis, krediidiinfos või meie klientide ja koostööpartnerite juures;
  • ettevõttega, kelle renomee ei ole positiivne;
  • ettevõttega, kelle majandusnäitajad ei ole usaldusväärsed.

NB! Maksekohustusi mittetäitev krediidiklient, kelle võlanõue on antud inkassosse, ei saa krediiti taotleda 1 aasta jooksul.

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal