Kaalu arvestades on puit vastupidavaim ja soojusisolatsioonivõime kordades suurem kui ühelgi teisel ehitusmaterjalil. Kuid puidu omaduste säilimiseks tuleb kinni pidada reeglist – ehitama peab kuivast puidust. Märja puidu kasutamine loob eeldused bioloogiliste kahjustuste tekkimiseks, millega kaasneb puidu füüsikaliste ja mehhaaniliste omaduste langemine.

Miks peab ehitusel kasutama kuivatatud puitu?

  • Kuivatamisel paraneb puidu säilivus. Transpordiniiskuseni (18%) kuivatamine on piisav, et puitu ei ohustaks bioloogilised kahjurid nagu seened, bakterid ja putukad. Nimetatud kahjurid võivad puitu kahjustada suhteliselt lühikese aja jooksul.
  • Kuivatamisel paranevad puidu tugevusomadused. Niiskuse suurenedes väheneb puidu tugevus, eriti paindel ja survel, vähem nihkel, tõmbel ja löökkoormusel. Samuti väheneb puidu elastsusmoodul, seega jäikusomadused. Saematerjali normtugevuste ja – jäikuste väärtused, mida kasutatakse ehitiste projekteerimisel on määratud puidu niiskuse juures alla 20%.
  • Kuivatatud puidu kasutamisel laienevad liitmisvõimalused. Kuivatatud puitu on võimalik liimida. Muude liidete puhul paraneb kvaliteet ja täpsus.
  • Kuiv puit on parem heli ja soojuse isolaator.
  • Kuivatatud puitdetailide hilisemad mõõtude ja kujumuutused on minimaalsed. Puit kuivades kahaneb ja seetõttu võib märjana paigaldatud puit deformeeruda, kahjustades kogu konstruktsiooni.
  • Kuivatatud puidu pinnakäsitlemise ja töötlemise võimalused laienevad. Samuti saavutatakse alati parem kvaliteet.

Puidu ja saematerjali niiskus on puidus sisalduva vee kaalu ja puidu kuivkaalu suhe. See tähendab, et tegemist on suhtelise niiskusega. Puidu niiskust mõõdetakse vastava niiskusmõõtjaga.
Puit on hügroskoopne aine ning puidu niiskus (ka seesmistes osades) tasakaalustub vastavalt teda ümbritsevale väliskeskkonnale. Puit omandab sama niiskuse sisalduse, mis on ümbritsevas keskkonnas. Loomulik kuivamine vabas õhus õhukuiva materjali saamiseks võib kesta 6 kuud kuni aasta.

Puitu kuivatatakse reeglina:

  • niiskuseni 18±2% ehk transpordikuivaks (välistingimustes, ehitusel kasutamiseks ning materjali säilitamiseks ja hööveldamiseks)
  • niiskuseni 8±2% ehk tislerikuivaks (mööbli, uste, akende ja siseviimistlusmaterjalide tootmiseks).

Et mitte riskida hilisemate parandustööde tegemise ja lisakulutustega, soovitame kasutada ehitusel kuivatatud puitu. Jälgida tuleb ka seda, et puit nii ehitamise kui ka edaspidise hoone kasutamise käigus oleks kaitstud liigniiskuse eest. Ehitustöödeks kuivatatud puitu ladustades hoia materjal kinni kaetuna või katuse all. Konstruktsioonid peavad olema projekteeritud selliselt, et niiskus puitu kahjustama ei pääseks.

Autor: Urmas Liivak, Puumarket AS puidu ostujuht
Puumarketi Kliendileht, sügis 2004