Menüü

Puitkarkassi ehitamisel kasutatavad liited – kuidas karkassipostid ja –talad omavahel siduda?

Võtame vaatluse alla puitkarkassi ehitamisel kasutatavad liited ehk meetodid, kuidas karkassipostid ja –talad omavahel siduda. Kui karkass jääb varjatuks, on asi muidugi üsna lihtne naelutamise töö, aga üht- teist tuleb siingi silmas pidada.

Kõigepealt muidugi seda, et karkassi tohib teha ainult kuivast (ca 18% niiskust) ja tugevussorteeritud puidust. Teiseks tuleb alumine vööpruss korralikult vundamendi külge kinnitada, unustamata seejuures korralikke seibe mutri all ja seda, et vööprussi ja vundamendi liide peab tuult pidama.

Montaaživaht võib küll parandada soojapidavust, tuulepidavust aga mitte – foto1

Fotol on näha kahekordne alumine vööpruss, prusside vahet on püütud montaaživahuga tihendada. Õigem oleks küll olnud nii alumise prussi all kui kahe prussi vahel kasutada linavildist linti või spetsiaalset tihenduslinti.

Üldiselt karkassi alumises vöös kahekordset prussi ei kasutata, kahekordne on vaid ülemine vööpruss juhul, kui lisaprussi kasutatakse karkassielementide ühendamiseks. Karkassiprussid võiksid aga olla tellitud komplektina, sest mitmetel majatehastel on nüüdseks masinad, mis lõikavad maja jooniste järgi kõik vajalikud prussid ja varustavad kõik prussid ka markeeringutega.

Sel juhul on majaga kaasas ka montaažijoonis, mille järgi karkassi kokkupanek on üsna lihtne. Fotol 1 on näha vööprussi freesitud väike sisselõige, mis lisaks prussi asukoha täpsele määramisele annab liitele ka täiendava tugevuse.

Prussidesse tehtavad sisselõiked võivad olla üsna keerukad ja talasid ning poste saab ühendada kasvõi kalasabatapiga (foto 2). Koonilise kalasabatapiga saab ühendada näiteks laetala peatala külge, milleks muidu kasutatakse enamasti prussikinga (foto 3).

Kalasabatapi kooniline variant – foto 2

Laetalade ühendus prussikinga abil – foto 3

Kui puitkarkassi talad või postid soovitakse jätta nähtavaks ja kalasabatapi või muude tappide tegemise võimalust ei ole, saab liitmiseks kasutada ka sissefreesitud plaate. Sissefreesitud plaat kujutab endast taldmikule keevitatud terasplaati, millesse on puuritud avad naaglite jaoks. Taldmik kinnitatakse kruvidega karkassiposti külge ja tala otsa saetakse kettsaega terasplaadi jaoks pesa.

Saagimistöö on üsna täpne, aga mõningase vilumuse korral täitsa teostatav, jälgima peab, et pesa jääks ühelt poolt läbi saagimata, muidu jääb terasliitmik nähtavaks. Seejärel puuritakse tala otsa avad naaglite jaoks, mis pärast suletakse puitkorkidega (foto 5). Viimased on vajalikud mitte ainult ilu pärast, vaid ka terase kaitsmiseks tule eest.

Üks kuulsamaid näiteid terase tulekaitsest puidu abil on Shigeru Bani poolt kavandatud teraskarkassil suur büroohoone Osakas, mille karkass kaeti üleni kahe kihi 25 mm paksuse puitlaastplaadiga, et saavutada tulepüsivus 1 tund. Ka Tartu Lõunakeskuse sprengeltalade terastõmbid on tule eest puiduga kaitstud.

Puitkarkass on nähtav ja osa sisekujundusest – foto 4

Puitkarkassi sissefreesitud plaatidega liidetest annavad märku vaid puitkorkide pead – foto 5

Sissefreesitud plaatide naaglite jaoks taladesse avade puurimine on täpne ja aega võttev töö. Sissefreesitud plaate saab paigaldada aga veelgi lihtsamalt, kasutades spetsiaalset puurkruvi (foto 6).

Puurkruvi WS – foto 6

Mingeid avasid ette puurida ei ole vaja, välja arvatud pilud sissefreesitavate plaatide jaoks. Liide pannakse kokku ja puuritakse soovitud kohtades  kruvid läbi puidu ja terasplaatide. Puurkruvi otsas olev lõikur suudab läbistada kuni 10 millimeetri paksust terast ja liites võib olla kuni kolm terasplaati. Puurkruvi pea juures olev keere fikseerib puurkruvi puidus, väike kooniline kruvipea tungib puitu mõne millimeetri sügavusele. Tavaliselt jäetakse kruvipead tulekaitsevärvi või puitkorgiga katmata, sest lahtine metallipind on väga väike.

Fotodel 4 ja 5 näha olevat maja termografeeriti seestpoolt ja selgus, et klaaspaketi sisepinnal on temperatuur ligi 12 kraadi kõrgem kui paketi ülanurgas asuva karkassiliite juures. Järelikult peaks energiatõhusate hoonete puhul tagama ka karkassi liidete õhupidavuse, asi on oluline küll ainult siis, kui liide läbib välispiiret nagu fotodel 4 ja 5.

Karkassi liidetes võib nurgikute, prussikingade jm liitmike asemel kasutada ka spetsiaalseid SFS kruvisid (foto 7).

SFS kruvi – foto 7

Karkassiposti kinnitamne SFS kruvi abil – foto 8

SFS kruvid on küll tavakruvidest kallimad, aga tavakruvide hinnale lisandub teiste kinnitustarvikute hind ja ka aega kulub rohkem.

Meeles peab pidama, et SFS kruvi annab hea tugevusega liite, aga ei suru liidet kokku, seda tuleb teha enne kruvi paigaldamist. Ka ei vaja selline liide tule eest kaitsmist, enamasti neid siiski nähtavaks ei jäeta. Puitkarkassi võib teha ka vahvärkmeetodil ilma ühtegi metallosa kasutamata, kuid see on siiski pigem hobi kui ehitusmeetod.

Märt Riistop
Puitehituse klaster/Puuinfo

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal