StoneREX > Ehitusplaadid, fassaadiplaadid

Puumarket stores the most popular StoneREX products in its warehouse, but the entire assortment is available for order. When you find the desired product, To complete your order, our client managers will contact you as soon as possible to make the best deal.

https://www.stonerex.ee/tooted/

StoneREX on pikaajalise tootmis- ja keskkonnaehitusalase kogemusega, mis tagab toodete ühtlase kvaliteedi ning aitab leida lahenduse kõikidele klientide soovidele. Ettevõtte põhitegevuseks on tervise- ja keskkonnasõbralike kivipuruplaatide tootmine, mida põhiliselt kasutatakse hingavates fassaadilahendustes.

Eesti kliimale omaste ulatuslike niiskuse ja temperatuuri muutuste puhul on oluline kasutada ehitamisel lahendusi, mis arvestavad keskkonnamuutustest tingitud mõjusid ehituskonstruktsioonides ja -materjalides. Tuulutatavad fassaadilahendused võimaldavad konstruktsiooni pääsenud liigsel niiskusel väljuda ning tagavad seeläbi nii konstruktsiooni pika eluea kui aitavad vältida liigniiskusest tingitud terviseprobleeme. Umbsete lahenduste ohuks on konstruktsiooni pääsenud niiskusest ning külma- ja soojatsüklite vaheldumisest tingitud viimistlusmaterjali eraldumise oht ning liigniiskusest tingitud hallitus, mis kahjustab ruumis viibijate tervist.

Tootmisel kasutatavad lahendused võimaldavad StoneREX plaate kasutada nende heade omaduste tõttu mujalgi kui fassaadilahendustes. Nii on fassaadi- ja ehitusplaadid leidnud kasutust soklite, lagede, räästakastide, rõdude ja niiskete ruumide katmisel, põllumajandushoonetes ning aianduses peenrapiiretena.

Wood Construction
Top