Krediidikliendile

Puumarketi krediidikliendi lepinguga firmadele on:

 • Kokkuleppehinnad vastavalt ostumahule,
 • personaalne kliendihaldur (suurema ostumahuga kliendi puhul),
 • ostmisel makseaeg,
 • projektimüük ja projektijärgsed eripakkumised,
 • tasuta konsultatsioonid ja koolitusprogramm Puumarketis pakutavatest toodetest ning töövõtetest (suurema ostumahuga kliendi puhul),
 • kompaktsed tootekaustad Puumarketis pakutavate tootetutvustustega,
 • meelelahutuslikud üritused (suurema ostumahuga kliendi puhul).

NB! Kuidas saada krediidikliendiks?

 • Puumarketi Krediidikliendi lepingu sõlmimiseks palume täita krediiditaotlus, mille saab müügiesinduste kassast.
 • Lepinguid sõlmitakse ainult juriidiliste isikutega.
 • Puumarket teostab taotleja taustauuringu, kasutades selleks lisaks firmasisesele infole (eelnev ostude maht, makseajalugu) ka muid allikaid, nt inkassofirmade, teiste müüjate ja Krediidiinfo poolt edastatavaid andmeid.
 • Krediidilimiidi üle otsustamiseks on Puumarketil õigus küsida kolmandatelt isikutelt ärikrediidi soovitust. Selleks palume märkida krediiditaotlusele suuremad koostööpartnerid, kellega krediidi taotleja juba töötab krediiditingimustel.
 • Dokumentide läbivaatamise aeg kolm (3) nädalat alates taotluse esitamisest.
 • Taotluse esitanud klient peab vastavalt vajadusele (kui viimased majandusnäitajad ei ole kätte saadavad) esitama oma viimased majandusnäitajad (bilanss ja kasumiaruanne). Majandusnäitajate mitte esitamisel 90 päeva jooksul tuleb esitada uus taotlus.
 • Ebapiisavate garantiide puhul on Puumarketil õigus küsida lisatagatist.
 • Krediiditingimused jõustuvad pärast lepingu mõlema poolset allkirjastamist.
 • Puumarketil on õigus krediidi andmine ühepoolselt katkestada või küsida lisagarantiid, kui klient ei täida võetud maksekohustusi korrektselt.
 • Lepinguid saab allkirjastada kuni 3 kuud alates positiivse otsuse tegemisest.
 • Krediidilimiidi või maksetähtaja ületamise korral pannakse kliendikonto automaatselt ilma ette hoiatamata tarnekeelu alla.
 • Krediidikomisjoni mitte läbinud firmal on võimalik sõlmida Puumarketi müügiesindustes Kliendikaardi leping. Tasumine toimub sel juhul ettemaksuna.

Krediidilepingut ei sõlmita:

 • Ettevõttega, kes on tegutsenud alla ühe kalendriaasta.
 • Ettevõttega, kes omab võlgnevust maksuametis, krediidiinfos või meie klientide ja koostööpartnerite juures.
 • Ettevõttega, kelle renomee ei ole positiivne.
 • Ettevõttega, kelle majandusnäitajad ei ole usaldusväärsed.

NB! Maksekohustusi mittetäitev krediidiklient, kelle võlanõue on antud inkassosse, ei saa krediiti taotleda 1 aasta jooksul.

Krediidilepingu NÄIDIS